Ik heb de laatste tijd een paar keer gemerkt dat ik me wat ongemakkelijk voel als mensen een hartstochtelijk pleidooi voeren om ons meer door de Geest te laten leiden en om beter naar zijn stem te luisteren.

Dat gebeurde onder andere op de studiedag ‘Midden in het leven’ van ruim een week geleden. We hadden een stevig en boeiend gesprek over missionair zijn en welke vormen daarin van belang zijn. En toen stond er iemand op om te zeggen dat het eigenlijk nergens over ging omdat er niet over het werk van de heilige Geest werd gesproken. En collega Arenda Haasnoot voerde in haar toespraak ook een bewogen pleidooi om ons toch vóór alles afhankelijk te maken van de heilige Geest.

Ik was het daarmee uiteraard niet oneens, maar mij bekruipt altijd het gevoel dat je een gesprek er ook wel eens wat mee dood slaat. Een beroep op de heilige Geest kan ten koste gaan van onze menselijke verantwoordelijkheid om na te denken, plannen te maken, te onderzoeken wat goed is en wat werkt.

De ongemakkelijkheid verscherpt zich bij mij nog wat als ik het idee heb dat er een nogal zelfstandig beroep gedaan wordt op de Geest en zijn werk, los van de persoon van Christus bedoel ik daar dan even mee. En ik merkte – toen ik mijn ongemakkelijkheid wat aan het onderzoeken was – dat een uitspraak van Corrie ten Boom me dierbaar was geworden. Sprekend over de Geest in het beeld van een duif zegt ze ergens (ik weet niet meer waar):

Als je de duif wilt grijpen, dan vliegt hij weg,
maar als je je richt op Christus, dan komt hij op je schouder zitten.

Bij mij heeft deze uitspraak er toe geleid dat ik steeds meer moeite heb gekregen met een zelfstandig beroep op de Geest of met vragen als ‘Luister jij ook naar wat de heilige Geest teen je zegt?’ Alsof je naar de Geest kunt luisteren zoals je bijvoorbeeld luistert naar Radio 1.

Toch blijf ik maar een beetje in de buurt van mijn ongemakkelijkheid. Die kun je ook weer te snel wegredeneren met gezonde (christocentrische) theologie. Dus ik ga de komende tijd een aantal keren preken over de heilige Geest en over wat je van hem kunt merken, en hoe je naar hem kunt luisteren en hoe je je door hem kunt laten leiden in het dagelijkse leven. Ja, ik zou de hoe-vraag graag centraal stellen.

Ik zoek nog naar een overkoepelende titel voor deze korte prekenserie. Een paar ideeën:

– De Geest krijgen
– Gods Geest in ons leven
– Gods Geest woont in jou
– Mensen met Spirit
– De Adem van Jezus
– De Adem van Gd
– GeestKracht

Als je ideeën hebt, hoor ik het graag!