Ik weet het, de uitdrukking ‘als God worden’ kan gemakkelijk misverstanden oproepen. Was niet de oerzonde van de mens dat hij als God wilde zijn?

Maar dat gaat toch over heel iets anders, namelijk over zoiets als op Gods stoel gaan zitten, hem geen Heer willen laten zijn. Aandacht voor de ‘vergoddelijking van de mens’ (theosis) vooronderstelt nu juist dát intense verlangen: dat God helemaal Heer is over alle aspecten van ons leven en van ons zijn. Bovendien was het ‘als God willen zijn’ van de zondeval een verlangen zonder Christus, terwijl in de theosis juist Jezus Christus centraal staat. Sommigen willen daarom ook liever van christosis spreken dan van theosis (zie deze dissertatie: CHRISTOSIS: Pauline Soteriology in Light of Deification in Irenaeus and Cyryllus of Alexandria).

Dick Moes, die een dissertatie schreef over ‘Het cultiveren van een leven dat uit God voortkomt: Leven met Christus in de Vader door het voorschot van de Heilige Geest‘, besteedde in zijn studie ook uitgebreide aandacht aan het thema van de theosis. Waarom? In zijn woorden:

1. Theosis is important for the Christian faith, first of all, because theosis is the ultimate goal of the Christian faith (Romans 8:29-30; Philippians 3:21; Hebrews 2:10; 2 Peter 1:4). This is already a reality today for those who are in Christ (2 Corinthians 5:17; Colossians 3:3). This increasingly becomes a reality as we abide in Christ through faith and are regenerated, sanctified and glorified. Jesus’ death on the cross is the rock solid foundation that makes this possible (compare 2 Corinthians 5:17 [new creation] with the verses 18-21 that follow [reconciliation]).

2. Theosis is important for the Christian faith, in the second place, because it seems that we have reduced the gospel to being primarily about justification by faith. Yet, while incredibly important, justification by faith is only a subset of the overarching goal of theosis. In doing so, we have not only reduced the gospel, but also impoverished it. Thus, by resourcing theosis we are able to reframe the Christian faith and the theological discussion.

Aandacht voor theosis is dus niets minder dan een poging om een gereduceerd en verarmd evangelie opnieuw te doordenken en te positioneren.

Via onderstaande link kom je terecht in een document waarin Dick Moes samenvattend zijn bevindingen rond theosis  doorgeeft. Het document kent de volgende paragrafen:

1. Introduction and the Patristic tradition
2. The Eastern Orthodox tradition
3. The Roman Catholic tradition
4. The Lutheran tradition
5. The Reformed tradition
6. The Methodist-Holiness traditions
7. A word of caution about the will and theosis
8. The Baptist tradition
9. Glorification and theosis
10. Spiritual formation and theosis

Download en lees: Dick Moes THEOSIS