Vandaag pakt het Nederlands Dagblad enthousiast uit met brede aandacht voor de nieuwe Christelijke Dogmatiek waarmee Gijsbert van den Brink en Kees van der Kooi de Nederlandse kerk (en samenleving) verrijken. Ik heb nog geen blik in het boek zelf kunnen slaan, maar heb wel met gepaste aandacht de verschillende bijdragen in de krant gelezen waarin de hoofdstukken van dit nieuwe handboek worden besproken door een aantal theologen.

Speciaal werd mijn aandacht getrokken door de bijdrage van Arnold Huijgen, over de hoofdstukken 15 en 16 (‘vernieuwing van de mens en van de wereld’), met daarboven de kop: ‘Geen heiliging maar transformatie’. Daarin lees ik dat Van den Brink en Van der Kooi kiezen voor het begrip transformatie als betere term dan heiliging omdat die term een negatieve klank heeft én (lees ik in een tweet van Huijgen) omdat het begrip transformatie beter aansluit bij de buitenwacht.

Dat laatste is heel interessant. Want het klopt: het begrip transformatie is een topper in heel veel ‘nieuwe spiritualiteit’. Een kerk die vandaag, in een spirituele tijd, relevant wil zijn voor spirituele zoekers, doet er inderdaad heel goed aan om dat woord transformatie meer op de voorgrond te plaatsen. Daar zijn mensen naar op zoek.

Arnold Huijgen heeft natuurlijk gelijk als hij zegt dat het woord transformatie betekenisaspecten mist die wel in het woord heiliging zitten. En ook moet inderdaad uitgelegd worden ‘waarnaartoe we worden getransformeerd’. Een antwoord op die vraag is overigens heel eenvoudig: naar Christus toe! De transformatie waarover het in het evangelie gaat is de ‘omvorming in Christus’, het is de ‘metamorfose’ c.q. ’transformatie’ waarover het gaat in Romeinen 12 vers 2 en 2 Korintiërs 3 vers 18: ‘Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden getransformeerd.’

Juist deze week kreeg ik een boeiend boek binnen waarin we een synthese van christelijke en nieuwe spiritualiteit tegenkomen. Je hoeft het niet met alles eens te zijn in dit boek om toch te zien dat hier wegen worden gezocht om het christelijke evangelie zo te vertalen dat de spirituele zoeker ermee op weg kan. Het gaat om het boek ‘De moderne mens als mysticus‘ van Tom Roumen. Het begrip transformatie is de rode draad van dit boek. De drie delen hebben de volgende titels:

  • Deel I: De transformatieve weg
  • Deel II: De waarden op de transformatieve weg
  • Deel III: De transformatieve weg betreden

Zeker is het zo dat je niet uitsluitend met het begrip transformatie aan de gang moet gaan. Daar zitten niet alle betekenisaspecten in die je nodig hebt om een helder beeld te krijgen van het thema ‘De vernieuwing van de mens’. Dan heb je ook woorden nodig als: heiliging, vernieuwing, verandering, nieuwe schepping, nieuwe mens, conformatie en andere.

Kortom, ik ben heel benieuwd naar het betreffende hoofdstuk uit de nieuwe Christelijke Dogmatiek!