In de gereformeerde kerk vrijgemaakt van Rotterdam-Centrum heeft in de afgelopen periode een 40 dagen durend gemeenteproject gedaan rond mijn boek ‘De ontmoeting. 12 uren met Jezus. Retraiteboek’. Walter de Vries geeft hieronder een impressie!

DE ONTMOETING

  • “Ik mocht Jezus ontmoeten”
  • “De barrière, gevormd door mijn onzekerheden en vele gedachten, wordt door verstilling gedempt, waardoor ruimte ontstaat voor de Heilige Geest”
  •  “Om vast te houden: diepe gesprekken en grote verbondenheid in de kring”

Zomaar een paar reactie op de laatste zondag van ons 40-dagen-project. In een stadskerk als de onze is veel dynamiek: altijd nieuwe mensen, nieuwe ideeën, nieuwe activiteiten… Superleuk, energiek, gevarieerd. Wat soms echter ontbreekt is het beleven van echte eenheid vanuit een gemeenschappelijke gerichtheid op het centrum van ons geloof: Jezus Christus. Ziedaar de reden om dit jaar te beginnen met een 40-dagen-project. We hopen er onder Gods zegen de toon mee te zetten voor dit seizoen. Wat minder rennen en wat meer luisteren. Minder los zand en meer verbondenheid. Minder zelfgericht en meer God-gericht.

Thema was De Ontmoeting. Als leidraad gebruikten we het boekje met dezelfde titel van dominee Jos Douma. Centraal stond de ontmoeting met Jezus en het in Hem ontmoeten van elkaar als broers en zussen. Dit thema hebben we aan de hand van het boekje uitgewerkt in vijf zondagen en kringbijeenkomsten.

  1. De uitnodiging: Jezus zet de stap naar ons. Preek over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw: “ (…) er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de vader echt aanbid, Hem aanbid in Geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden.”
  2. Jezus kijkt je aan: in Jezus zien we het Vaderhart van God. Hij zoekt ons, is bewogen, houdt van ons. Preek over de ontmoeting van Jezus met Zacheüs: “De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.”
  3. Jezus spreekt je aan: Jezus is het levende Woord. Kom van je eigen troon af, ga aan zijn voeten zitten en luister naar Hem. Preek over Maria en Martha: “Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen”
  4. Jezus raakt je aan: Jezus maakt je één met Hemzelf. Preek over gesprek tussen Jezus en de discipelen tijdens het eerste avondmaal: “Dit zeg ik tegen jullie om jullie mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.”
  5. Leven vanuit de ontmoeting: laat de ontmoeting met Jezus je leven kleuren. “Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem”

De laatste zondag hebben we met elkaar avondmaal gevierd, gevolgd door een feestelijke maaltijd. Daarnaast waren er gedurende deze periode allerlei alternatieve vormen van onderlinge ontmoeting en geestelijke opbouw (in plaats van de middagdiensten): twee stille diensten, twee filmavonden (The Gospel of John) en een avond onder de titel Holy Prospection verzorgd door een groep jongeren. Verder waren er onder andere wekelijkse gebedsbijeenkomsten en andere ontmoetingsmomenten, bijvoorbeeld tijdens het running diner.

Voor kinderen was er parallel aan de dienst een eigen programma, wat afgestemd was op het thema van de dienst. Het was mooi om te merken dat ook de kinderen goed uit de voeten konden met ‘Jezus kijkt je aan – Jezus spreekt je aan – Jezus raakt je aan.’ Ook jeugd en jongeren hadden een eigen programma. In de diensten was er ruimte voor inbreng vanuit de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van een getuigenis of het invullen van gebedsbriefjes.

De voorbereiding van ruim een jaar en de inzet en het gebed van veel mensen heeft onder de zegen van God vrucht gedragen. We kijken terug op een prachtige periode én vooruit naar wat deze periode in onze gemeente uitwerkt.