SpiritualFormationLogoIn Nederland is de uitdrukking ‘spirituele vorming’ nog redelijk onbekend. Dat is in de Engelstalige evangelicale wereld anders. Al decennia lang is er daar veel aandacht voor ‘spiritual formation’. Bekende namen in dat verband zijn: Eugene Peterson, Dallas Willard, Larry Crabb en Richard Foster.

De studiedag op 9 januari 2013 over ‘Spirituele vorming in de lokale geloofsgemeenschap‘ aan de Theologische Universiteit in Kampen heeft ook als doel om het gedachtegoed rond ‘spiritual formation’ bekender te maken in Nederland en om dat gedachtegoed vruchtbaar te maken voor de Nederlandse context.

In een vijftal korte blogposts wil ik ook enkele kritische vragen rond ‘spiritual formation’ de revue laten passeren. Ze worden gesteld door Steve L. Porter  in een artikel met als titel ‘Sanctification in a New Key: Relieving Evangelical Anxieties’. Het artikel verscheen in het tijdschrift ‘Journal of Spiritual Formation & Pastoral Care (2008, Vol. 1, No. 2, 129–148. Via deze link kun je dat Engelstalige artikel direct lezen). In deze en de volgende blogposts baseer ik me op dit artikel.

In wezen is aandacht voor spirituele vorming niet iets wezenlijk anders dan aandacht voor discipelschap, levensheiliging, evangelische gehoorzaamheid of geestelijke groei. Deze uitdrukkingen zijn nauw met elkaar verwant. Wel kun je zeggen dat elke uitdrukking een wat ander accent legt. In de kern gaat het er steeds om dat Gods kinderen gelijkvormig worden aan het beeld van Gods Zoon (Romeinen 8:29). Toch roept de ‘spiritual formation’-beweging ook bezwaren op. Porter noemt er acht:

  • Spirituele vorming is een zoveelste (voorbijgaande) hype.
  • Spirituele vorming is Katholiek.
  • Spirituele vorming is New Age.
  • Spirituele vorming is in strijd met de genoegzaamheid van de Schrift.
  • Wat is er gebeurd met de oude vertrouwde gehoorzaamheid?
  • Spirituele vorming moedigt werkheiligheid aan.
  • Spirituele vorming is doorgeslagen ervaringsmatig.
  • Spirituele vorming negeert het belang van missionair zijn

In vier korte vervolgposts zal ik de acht bezwaren bespreken.

(Deze blogpost is ook verschenen op: spirituelevorming.wordpress.com).