glossythomasIets eerder dan aangekondigd keer ik terug op mijn weblog (en Twitter en Facebook). Afgelopen tijd zijn we verhuisd van Haarlem naar Zwolle. We hadden een schitterend afscheid van de Fonteinkerk met een geweldige afscheidsavond (9 februari) en een prachtige afscheidszondag (10 februari). En hier in Zwolle zijn we allerhartelijkst ontvangen en hebben we een nieuwe woning betrokken waar we erg blij mee zijn.

De afgelopen vier weken stonden geheel in het teken van de verhuizing (op 22 februari) en het klussen in huis. Maar nu gaat het richting de intredezondag (komende zondag 17 maart) en het oppakken van het werk in de Plantagekerk.

Zwolle is voor mij redelijk bekend terrein. Mijn middelbare schooltijd – ik woonde toen in Meppel, Joke trouwens ook – bracht ik grotendeels hier door op het Greijdanus (de eerste jaren aan de Pieter Steijnstraat, het examenjaar aan Campus 5). Dat maakte het voor ons ook mooi om hier te kunnen gaan wonen.

Deze omgeving heeft ook om een andere reden altijd wat extra aantrekkingskracht gehad. Want ik heb al jaren een grote voorliefde voor de geestelijke vernieuwingsbeweging van de Moderne Devotie (met als hoofdpersoon: Thomas a Kempis). Alleen, de Haarlemse omgeving nodigde geografisch gezien niet zo erg uit om veel aandacht te geven aan de Moderne Devotie en de eigentijdse herneming daarvan in de Postmoderne Devotiebeweging die zich concentreert in Zwolle en Deventer.

Dat ligt nu dus anders: nu ik (bijna) predikant in Zwolle ben openen er zich prachtige mogelijkheden om mijn voorliefde voor de spiritualiteit van de Moderne Devotie te voeden. En ik val warempel met de neus in de boter. Want op 10 april verschijnt er een heuse glossy die is gewijd aan Thomas (‘Stap in de verrassende wereld van zijn spiritualiteit’). Eerder al, op 2 april, verschijnt een nieuw boek van de hand van de Zwolse Mink de Vries, initiator van de Postmoderne Devotiebeweging, het boek ‘Pleidooi voor postmoderne devotie. Navolging vanuit vrijheid en gemeenschap‘. En om het verhaal compleet te maken: later in het voorjaar verschijnt van zijn hand(in samenwerking met zijn broer Keimpe de Vries) ook nog ‘Navolging van Christus van Thomas a Kempis voor ondernemers’. Alle aanleiding dus om hier veel aandacht aan te geven.

Wie Zwolle zegt, zegt volgens sommigen: De Librije. Wat mij betreft zit het echter zo: wie Zwolle zegt, zegt Thomas a Kempis. Wie Zwolle zegt, zegt spirituele vernieuwingsbeweging in het spoor van de Moderne Devotie. Wie Zwolle zegt, zegt Navolging.

De komende tijd zal ik hier vaak aandacht voor vragen. Dat in combinatie met aandacht voor het koninkrijk van God waarover ik de eerste 100 dagen van mijn predikantschap in de Plantagekerk zal gaan preken. Het tweede tractaat van Thomas’ ‘De Navolging van Christus’ (dat boek bestaat namelijk uit vier tractaten, waarvan strikt genomen alleen de eerste als titel ‘Navolging’ heeft) heeft als Latijnse beginwoorden: Regnum Dei intra vos est (‘het rijk van God is in uw binnenste’). Graag laat ik me de komende maanden vooral door dit tweede tractaat spiritueel verrijken (ik zal dagelijks een Thomas-citaat uit dit tweede tractaat twitteren met als hashtag #navolging).

Lees maar even mee met de eerste zinnen:

‘Het rijk van God is in uw binnenste’ (Luc. 17:21), zegt de Heer. Keer met heel uw hart tot de Heer (vgl. Joël 2:12) en laat deze armzalige wereld; dan zal uw ziel rust vinden. Leer de uiterlijke dingen versmaden en u wijden aan de dingen van binnen: dan zult u het rijk van God in u zien komen. Want dat rijk van God is vrede en vreugde in de Heilige Geest (vgl. Rom. 14:17), en het wordt niet gegeven aan de onvromen. Christus zal tot u komen en zijn vertroosting schenken, wanneer u Hem in uw binnenste een waardige woning hebt bereid. Al zijn schoonheid en heerlijkheid is binnen (vgl. Ps. 45:14), en daar vindt hij zijn welbehagen. Veelvuldig bezoekt Hij de innerlijke mens, en zoet zijn dan de gesprekken met Hem, aangenaam zijn vertroosting, overvloedig zijn vrede, bovenmate wonderlijk zijn gemeenzaamheid.