100Afgelopen zondag was dag 1 in een periode van 100 dagen. Ik ben ’s morgens bevestigd als predikant van de Plantagekerk in Zwolle en deed ’s middags intrede. In de  voorbereidende tijd naar dit moment toe merkte ik dat ik er behoefte aan had om een afgebakende beginperiode te bepalen. Al snel kwam ik uit op 100 dagen. Een boekje met de titel ‘De eerste honderd dagen. Over leiderschap’ zette me op dat spoor. De periode loopt af op maandag 24 juni.

Deze 100daagse heeft verschillende functies. In de eerste plaats is het een periode van kennismaken met een nieuwe kerk, een nieuwe kerkelijke cultuur, nieuwe mensen, nieuwe collega’s en niet te vergeten een nieuwe woonplaats. Zo’n periode kenmerkt zich vooral door luisteren, ontdekken, analyseren en nog niet al te veel vinden. In het genoemde boekje schrijft Pieter de Jong:

“Als je ergens nieuw binnenkomt, heb je twee keuzes: je past je helemaal aan en laat je letterlijk door je nieuwe omgeving ‘inpakken’ of je past je aan met een zekere distantie, met behoud van je eigenheid. Het is duidelijk dat de tweede optie de enig zinvolle is. Juist daarom ben je benoemd.”

Ik heb ook een tweede functie toegekend aan deze 100 dagen: een nieuwe start maken met de prediking. De preken zullen deze 100 dagen in het teken staan van het koninkrijk van God. ‘Het koninkrijk van God is nabij!’ Zo begon Jezus zijn prediking. En als je ook als het om de prediking gaat navolger van Jezus wilt zijn, is het volgens mij raadzaam hierin zijn voorbeeld te volgen.

Gisteren vroeg iemand me nog wat nu mijn eigen plannen en doelen waren voor de Plantagekerk. Ik heb daar nog niet zoveel over te melden. Dat past ook bij 100 dagen verkennen en ontdekken. Dan is het nog niet echt aan de orde om zelf concrete plannen te hebben en doelen te stellen. Wel zweeft in mijn gedachten het begrip ‘Plantagekerk 7.0’ voor ogen. Ik heb eerder al wat geschreven over Kerk 7.0 (De toekomst is aan Kerk 7.0) En ik denk wel dat dat op een of andere manier een rode draad zou kunnen worden.

Maar nu, op deze 4e van de 100 dagen, eerst maar verder gaan met verkennen en ontdekken.