kerk7punt0Op deze eerste dag van een nieuw jaar wil ik een pleidooi voeren voor Kerk 7.0.

Steeds vaker komen we in het kerkelijke leven uitdrukkingen tegen als dominee 2.0, missionair 2.0 of jeugdwerk 3.0. Dat is boeiend, omdat die uitdrukkingen een poging zijn om verder te denken over kerk zijn in de 21e eeuw. Hoe kunnen we aansluiting houden bij de cultuur? Hoe kunnen we relevant zijn? Hoe kunnen we de (digitale) netwerksamenleving leren zien als een bron van inspiratie voor hedendaags christen zijn?

Heel boeiend vond ik in dit verband ook de overpeinzingen van Nico-Dirk van Loo over GKV 1.0, 2.0 en 3.0. Je kunt ze hier nalezen: Drie GKv generaties: semper reformanda.

Wat alle bezinning die gebruik maakt van toevoegingen 1.0, 2.0 of 3.0 gemeen heeft is dit: een actief verlangen om aan te sluiten bij de 21e eeuwse samenleving en om daarbinnen relevant te zijn. En daar is niets mis mee.

Toch voer ik vandaag een pleidooi voor Kerk 7.0. Daarmee bedoel ik primair de kerk die vóór alles een actief verlangen heeft om de eigensoortige kracht van het evangelie van Jezus als inspiratiebron te gebruiken en om daadwerkelijk te geloven in de kracht van de heilige Geest die werkt. Dat staat niet tegenover Kerk 1.0 en 2.0 en 3.0. Kerk 7.0 wil alleen heel graag op de voorgrond plaatsen wat gemakkelijk naar de achtergrond verdwijnt: dat alles in de kerk draait om Jezus en zijn Geest. De uitdrukking Kerk 7.0 kan een krachtig hulpmiddel zijn om deze centrale dimensie weer naar de voorgrond te halen en er structureel aandacht aan te besteden. Hoe ziet in Haarlem Fonteinkerk 7.0 er bijvoorbeeld uit? Of in Zwolle: Plantagekerk 7.0? Of: Jouw Kerk 7.0 (vul op de plaats van Jouw Kerk de naam in van de kerk waarmee jij verbonden bent)?

Ik kleur het plaatje van Kerk 7.0 (de term werd eerder al gebruikt door collega Jan Holtslag: Kerk 7.0) nu even in met drie bijvoeglijke naamwoorden:

  • Kerk 7.0 is een Geestvervulde kerk, een kerk dus waar mensen steeds weer bidden om de vervulling van de Geest en veel verwachting hebben van wat hij aan het doen is.
  • Kerk 7.0 is een spirituele kerk, een kerk dus waar mensen op zoek zijn naar een spiritueel leven (in gebed, bijbellezing, meditatie etc.) en verlangen naar spirituele vorming omdat daarin de essentie van kerk zijn tot uitdrukking komt.
  • Kerk 7.0 is een Christusgelijkvormige kerk, een kerk dus waar Christusgelijkvormigheid en de groei daarin hoog op de agenda staat.

Mijn wens voor 2013: dat er heel veel Kerk 7.0 mag zijn! Dat we mogen groeien in de verwachting dat de heilige Geest het is die ons op het spoor zet van kerk van Jezus zijn in de 21e eeuw. Dat de zeven Geesten die voor Gods troon zijn ook in onze plaatselijke gemeentes wonen en daar krachtig werken. Dat er een intens verlangen is in kerk om waar te zien worden wat Jezus ons belooft: ‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is’ (Matteüs 5:48).