plantagekerk als plaats van stilteHerken je het: dat je erg verlangt naar wat stille momenten, maar dat je er maar niet toe komt?

Het is ook lastig om in je dagelijkse omgeving, met alles wat je aandacht vraagt, stil te worden. Daarom kan het goed zijn om zo nu en dan even naar een plek te gaan waar die afleiding niet is. Een plek waar maar één punt op de agenda staat: stil zijn.

Met ingang van komende vrijdag 22 maart wil de Zwolse Plantagekerk zo’n plek bieden. Een plaats om stil te worden. Een oefenplaats om vertrouwd te raken met de stilte en alles wat daarin gebeurt. Elke vrijdagmorgen is de kerk vanaf 8.00 uur tot 9.30 uur met dit doel open. Je kunt naar binnen gaan en gewoon ergens gaan zitten en stil worden. Even nergens aan denken. Of juist proberen je aandacht op Gods aanwezigheid te richten. Als je wat behoefte hebt aan richting zijn er teksten en gebeden beschikbaar om je aandacht op te focussen. Bijvoorbeeld een Psalm. Of het onderstaande gebed van Franciscus.

Wees dus welkom. En ervaar de zegen an het zwijgen en de kracht van de stilte. Een oefenplaats om God te ontmoeten en Christus door zijn Geest in je te laten werken. En: iedereen is welkom!

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat het hart verscheurt,
laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt,
laat me geloof brengen.
Waar dwaling heerst,
laat me waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,
laat hoop doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt,
laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt,
laat me licht ontsteken.