eenvoudig-christelijkVanaf 17 maart, de zondag dat ik intrede deed in de Plantagekerk in Zwolle, staat het koninkrijk van God centraal in mijn preken. Dat blijft ook even zo voorlopig: 100 dagen lang. Al eerder preekte ik een half jaar over het koninkrijk (2009 in de Fonteinkerk in Haarlem). Eén van mijn doelen was toen en is nu: mezelf en de gemeente helpen om het koninkrijk van God, dat zozeer het centrum vormt van Jezus’ verkondiging, het stralende middelpunt te laten worden van ons christen zijn, ons kerk zijn, onze geloofsbeleving.

Dat is overigens nog een hele onderneming. Want over het algemeen gesproken is het koninkrijk onder gereformeerde christenen helemaal niet het alles verbindende centrum van verkondiging en geloofsbeleving. Dat centrum wordt eerder gevormd door de gedachte dat Jezus op aarde is gekomen om te sterven voor onze zonden. En in een al wat verder achter ons liggende verleden werd het allesbeheersende centrum van verkondiging en geloofsbeleving in de GKV-kerken, waarin ik mijn plek inneem, gevormd door noties als verbond, doop en kerk. Dat is inmiddels niet meer het geval en ik heb de indruk dat er een geloofsbeleving en verkondiging is gaan stromen die veel meer Christus als middelpunt heeft. Prachtig!

Maar als Christus het middelpunt is van de verkondiging, dan is de vraag dus heel relevant wat in zíjn verkondiging en werk centraal stond. En daarover is geen twijfel mogelijk: dat is het koninkrijk van God! Vandaar mijn keuze om deze periode te preken over het koninkrijk van God, in de hoop en de verwachting dat dit koninkrijk daardoor ook op de langere termijn steeds meer het allesbeheersende midden zal zijn van het leven in de kerk.

Nu kan het spreken over het koninkrijk ook wat abstract blijven: mooie, inspirerende woorden en vergezichten die nog te weinig wortelen in het alledaagse leven. De afgelopen weken kwam dan ook een paar keer de vraag naar me toe: hoe moeten ik dat nu concreet voor me zien, dat koninkrijk? Waar kom ik dat koninkrijk tegen? Hoe kan ik meedoen in die beweging van Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel? Hoe maak ik dit praktisch?

Belangrijke vragen! Voor een antwoord laat ik me momenteel inspireren door Tom Wright. In zijn prachtige boek Eenvoudig christelijk benoemt hij vier gebieden die de terreinen vormen waarop het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel zichtbaar en ervaarbaar worden:

  1. gerechtigheid
  2. spiritualiteit
  3. verbondenheid
  4. schoonheid

Wright noemt deze vier thema’s: echo’s van een stem. Ze refereren aan een besef dat deze wereld niet is hoe ze zou kunnen zijn c.q. aan een besef hoe de wereld zou moeten zijn. Tegelijk zijn het ook thema’s die in onze tijd volop in de belangstelling staan. Als zodanig vormen ze veelbelovende aanknopingspunten voor een relevante en concrete verkondiging van Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel.

Komende zondagavond wijd ik hier een leerdienst aan in de Plantagekerk. Dus ik ga een en ander nog wat verder doordenken en uitwerken.