Het is een mooie uitdaging om voor het spreken over het koninkrijk van God taal te vinden die vandaag inspireert. De uitdrukking ‘koninkrijk van God’ is niet bij voorbaat toegankelijk en kan ook vervreemding oproepen. Een koninkrijk doet denken aan een land. Maar associaties met macht, iets uit het verleden, ceremoniële en dus uitgeholde functies en nostalgie zijn niet ver weg.

In zijn boek The Secret Message of Jesus wijdt Brian McLaren een hoofdstuk aan deze thematiek. Daar stelt hij zes metaforen voor (in het spoor van Jezus die zelf ook voortdurend metaforen en verhalen gebruikt om de boodschap van het koninkrijk bekend te maken) die wat hem betreft in staat zijn om de boodschap van het koninkrijk op een manier te communiceren die vandaag als relevant en inspirerend wordt ervaren. Dit zijn ze (blz. 138-148):

  1. De droom van God
  2. De revolutie van God
  3. De missie van God
  4. Het feest van God
  5. Het netwerk van God
  6. De dans van God

Zelf vind ik deze vier metaforen de moeite waard:

  1. De hemel op aarde: Als Jezus ons leert bidden om het koninkrijk, zegt hij ons deze woorden voor: ‘Laat uw koninkrijk komen (…) op aarde zoals in de hemel.’ Tom Wright gebruikt ook vaak deze zinswending om het koninkrijk aan te duiden: daar waar de hemel en de aarde elkaar beginnen te overlappen.
  2. Gods nieuwe wereld: deze metafoor wordt gebruikt in de Bijbel in Gewone Taal. In deze vertaling is gezocht naar een uitdrukking die het wat moeilijker begrip ‘koninkrijk’ kan vervangen. Op www.debijbelingewonetaal.nl vind je deze korte toelichting: “Een van de kernbegrippen van het Nieuwe Testament is ‘het koninkrijk van God’. Achter dat begrip gaat een ideeënwereld schuil, die voor veel moderne lezers niet meer toegankelijk is. Wat werd er in die tijd met dit begrip bedoeld? En is het mogelijk om zoiets in gewone taal opnieuw te zeggen, op een manier die recht doet aan de oude betekenis en tegelijk de lezer van nu helpt om het goed te begrijpen? In de BGT is gekozen voor de weergave: Gods nieuwe wereld.” Een uitgebreidere toelichting lees je hier.
  3. De hemelse omhelzing: deze metafoor is me lief geworden na het lezen van het boek The Divine Embrace van Robert Webber. Een schitterend boek over het hervinden van een gepassioneerd spiritueel leven. De metafoor benadrukt de genadige relationaliteit en intimiteit die zo kenmerkend is voor het leven onder Jezus’ vriendelijke heerschappij.
  4. De Jezusruimte: dit beeld ontleen ik aan de titel van een boek van de benedictijner monnik Benoît Standaert. Het woord ruimte spreekt me hierin erg aan. Enkele citaten: ‘Wie de naam Jezus gelovig in roept,vindt toegang tot een welbepaalde geestelijke ruimte.’ ‘De vrijheid die de Jezusruimte in zich bergt, laat zich niet zomaar inkapselen, maar deelt zich creatief mede: je moet erin gaan staan om ze te kennen. (…) Ze is niet vrijblijvend en laat evenmin om het even wat toe. Er is ernst mee gemoeid. Je kunt je ervoor afsluiten en dan bestaat ze gewoonweg niet voor jou. Je kunt erin delen zonder haar ooit uitputtend te doorvorsen. Een gebaar zoals het kruisteken of een oogopslag naar een icoon, kan volstaan om de hele ruimte in jou weer levendig present te stellen’ (blz. 19-20).

Kortom, het is een mooie en creatieve uitdaging om voor het spreken over het koninkrijk taal te vinden die inspireert en raakt en als relevant wordt herkend.