thomasakempisDit is de week waarin de glossy Thomas wordt gepresenteerd in Zwolle. Ik zie er naar uit! Het is een prachtige aanleiding voor mezelf om me verder te verdiepen in de spiritualiteit van de Moderne Devotie én het is een mooie kans om ook de vraag aan de orde te stellen wat de betekenis van de spiritualiteit van Thomas voor kerk zijn vandaag kan zijn.

Komende zondag zal ik er in de morgendienst, waarin we ook het Avondmaal vieren, aandacht voor vragen. Dat doe ik door te preken over Lucas 17:21, de tekst waaraan Thomas de openingswoorden van Tractaat II van zijn Navolging ontleent. Dat zie er zo uit:

‘Het rijk van God is in uw binnenste’ (Luc. 17:21), zegt de Heer. Keer met heel uw hart tot de Heer (vgl. Joël 2:12) en laat deze armzalige wereld; dan zal uw ziel rust vinden. Leer de uiterlijke dingen versmaden en u wijden aan de dingen van binnen: dan zult u het rijk van God in u zien komen. Want dat rijk van God is vrede en vreugde in de Heilige Geest (vgl. Rom. 14:17), en het wordt niet gegeven aan de onvromen. Christus zal tot u komen en zijn vertroosting schenken, wanneer u Hem in uw binnenste een waardige woning hebt bereid. Al zijn schoonheid en heerlijkheid is binnen (vgl. Ps. 45:14), en daar vindt hij zijn welbehagen. Veelvuldig bezoekt Hij de innerlijke mens, en zoet zijn dan de gesprekken met Hem, aangenaam zijn vertroosting, overvloedig zijn vrede, bovenmate wonderlijk zijn gemeenzaamheid.

Ik vind het prachtig om met Thomas bezig te zijn, maar eerlijk gezegd tegelijkertijd ook niet zo eenvoudig. Er hangt een zekere somberheid rond veel van zijn uitspraken, een spiritualiteit van ‘een afkeer van jezelf hebben’ die ik lastig vind. En ook een spiritualiteit van ‘afkeer van de wereld’ die op z’n minst vervreemdend is, maar die juist daarin ook uitdaagt en confronteert.

Hoe dan ook hoop ik er deze week veel tijd aan te kunnen besteden, ook als voorbereiding dus op zondagmorgen. Want de slogan die het cover van de glossy siert, spreekt me aan en is volgens mij ook een uitdaging voor de (Plantage)kerk: ‘Stap in de verrassende wereld van zijn spiritualiteit’!

In elk geval kan ik in de serie preken over ‘Het koninkrijk van God is nabij’ deze keer een preek houden die woorden geeft aan de meer innerlijke en verinnerlijkte dimensie van Gods nieuwe wereld op aarde zoals in de hemel.