unlimitedlectiodivinaVan donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni vindt er in Zwolle een groots festival plaats: Zwolle Unlimited. In dit eerste weekend van juni staat de stad bol van de evenementen: een weekend vol bruisende festivals en activiteiten.

De Postmoderne Devotiebeweging participeert ook in dit gebeuren met een Postmoderne Devotie Festival. Kijk hier: www.postmodernedevotie.nl. In het kader van dit Festival geef ik een Workshop Lectio Divina in de Plantagekerk aan de Ter Pelkwijkstraat 17 in Zwolle.

Datum: vrijdag 31 mei
Tijdstip: 13.30 tot 15.00 uur
Locatie: Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17, Zwolle
Kosten: gratis
Opgave: mail naar contact@josdouma.nl

Moderne Devotie en Lectio Divina

De Moderne Devotie kende voor de beoefening van de innerlijke vroomheid een grote betekenis toe aan het omgaan met Bijbelteksten. Zo werd er een intieme en biddende manier van het lezen van de Schrift beoefend die Lectio Divina wordt genoemd. De laatste jaren ontstaat er ook in protestantse en evangelische kringen steeds meer aandacht voor deze Lectio Divina. Vooral christenen die van een meer rationele manier van omgang met de Bijbel willen doorgroeien naar een meer relationele manier van luisteren naar Gods Woord ervaren de Lectio Divina als een ware verAdeming.

De Lectio Divina bestaat uit vier stappen of fases. Eerst: de lezing (lectio). Je leest zorgvuldig wat er staat in de veelal korte gekozen Bijbeltekst. Je proeft de woorden en laat ze in je hoofd en hart binnenkomen. Dan: de overweging (meditatio). Je overdenkt de woorden en verbindt ze met je eigen leven vanuit de vraag: wat doen deze woorden met mij? Waar raken ze mijn dagelijkse leven? Vervolgens: het gebed (oratio). Het nadenken over God wordt tot spreken met God. Het denken wordt dialoog. God zelf spreekt je aan en jij reageert door te vragen, te danken, te smeken, te klagen, te verlangen, te bidden. Ten slotte: het aanschouwen (contemplatio). Je rust, voorbij de woorden en gedachten, in de genadige en zegenende aanwezigheid van de Heer. Je geniet van Gods liefdevolle tegenwoordigheid.

Deze Lectio Divina vormt een inspiratiemoment met de Heer die je opnieuw mag ontmoeten in de mensen die je tegenkomt en tijdens al je bezigheden. Want de geestelijke lezing van de Schrift laat een spoor van vrede en vrijheid achter in je hart en in je dagelijkse leven.

In de workshop ontvang je verdere uitleg over de Lectio Divina en doe je een praktische oefening die je ook met vrucht zult kunnen toepassen in je dagelijkse leven.