zwolseplantagekerkKomende zondag wordt in de voortuin van de Zwolse Plantagekerk het Bevrijdingsfestival Overijssel gevierd. Van deze kerk ben ik sinds enkele maanden de voorganger. Dat houdt onder meer in dat ik elke zondag een kerkdienst leidt waarin ik een preek (toespraak over een bijbels thema) houd.

Enkele jonge mensen uit de gemeente kwamen op het idee om op deze zondag de kerk open te doen en gastvrijheid te bieden aan festivalgangers. Een mooi idee natuurlijk, want vrijheid vier je samen! Maar toen kwamen we erachter dat het thema dit jaar was: ‘Vrijheid spreek je af’. Dat landde niet zo goed. Afspraken maken? Is dat niet precies waarom de kerk vaak zo’n slecht imago heeft? Afspraken, regels, procedures, geboden en verboden – de kerk heeft nu niet echt de naam dat je er vríjheid kunt ervaren.

Dus we zochten een eigen thema. Dat werd: ‘Vrijheid leef je uit.’ En ik mag daar dus komende zondag een toespraak over houden. Het is in de kerk gebruikelijk om dat te doen vanuit een Bijbeltekst. Ik vond een mooie: ‘Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid’ (tweede brief aan de Korintiërs hoofdstuk 3 vers 17). Dat is wat we in de kerk geloven. De kerk is om zo te zeggen een bolwerk van vrijheid!

Ik kan me voorstellen dat je daar je vragen bij hebt. De praktijk staat jammer genoeg ook vaak nogal op gespannen voet met deze geloofsuitspraak. Maar toch: vrijheid is Bijbels gezien echt hét ding van de kerk. Waarom? Omdat de vrijheid die goed is voor een mens een bepaalde ruimte nodig heeft, een afgebakende ruimte. Het spreekwoord ‘zo vrij als een vogel in de lucht’ maakt dat duidelijk. Daar wordt ongeveer mee bedoeld: alles kunnen doen en laten wat je wilt. Daar moet je echter wel bij bedenken dat die vogel in de lucht inderdaad zo vrij als wat is. Maar stop een vogel eens in het water. Dat wordt een drama (behalve als het een pinguïn is). Vogels zijn gemaakt om in een bepaalde ruimte helemaal vrij te zijn: de lucht.

En wat wordt nu zo’n beetje mijn punt komende zondag? Als buiten in de voortuin van de Zwolse Plantagekerk de Zotte Zusjes tijdens het openingsconcert van het festival de sterren van de hemel zingen, probeer ik binnen duidelijk te maken dat je als mens het meest vrij bent in de ruimte waar God je voor heeft gemaakt: de ruimte van de Geest van de Heer, de ruimte waar Jezus ademt en ons uitnodigt om mee te doen in zijn koninkrijk op aarde zoals in de hemel. Daar ben je vrij, helemaal vrij. Daar bloeit je leven op.

Een kerkvader uit de vijfde eeuw (de bekende Augustinus) zei het heel kort (en in het Latijn) zo: Deo servire vera libertas est. God dienen is de ware vrijheid. Als je daar meer over wilt horen, wees er dan bij op zondag 5 mei (11.00 uur in de Plantagekerk). Maar ook daarna ben je als festivalganger meer dan welkom om samen de vrijheid te vieren in ons kerkgebouw. Want: ‘Vrijheid leef je uit!’

(Deze column heb ik geschreven voor de site: www.watisnoudievrijheid.nl)