ZeshoekOnzeVaderAls Jezus zijn leerlingen leert bidden (één van de kernactiviteiten in het leven van een discipel) geeft hij het Onze Vader. Dit gebed wordt vaak gebeden als een formuliergebed: de letterlijke tekst wordt gebeden. En daar is niets mis mee.

Maar Jezus bedoelt niet primair te zeggen: met precies deze woorden moete je bidden. Eerder bedoelt hij: ik reik jullie een model aan dat je helpt om steeds opnieuw te ontdekken waar God graag om gebeden wil worden. Het Onze Vader zou daarom veel meer als een patroon voor ons bidden kunnen functioneren.

Mike Breen doet daar in zijn boek ‘Een cultuur van discipelschap’ heel waardevolle suggesties voor aan de hand van een zeshoek. Ik neem die zeshoek over, maar vul die iets anders in:

  • de zes beden geven samen body aan de zeshoek
  • in het centrum staat de aanspraak die Jezus ons leert: Onze Vader
  • de woorden ‘hemel’ en ‘aarde’ worden apart genoemd in de zeshoek omdat het ‘op aarde zoals in de hemel’ een soort van scharnier vormt in het Onze Vader
  • op de achterzijde van de zeshoek komen de woorden van de lofverheffing te staan

Zo wordt deze zeshoek een concreet hulpmiddel om het Onze Vader niet als een formuliergebed maar als een gebedspatroon te hanteren:
ZeshoekOnzeVader

Op zondagmiddag 20 oktober hoop ik in een leerdienst in de Plantagekerk (16.30 uur) uitgebreider bij deze zeshoek stil te staan.