zeshoekIn Mike Breens boek ‘Een cultuur van discipelschap’ wordt aan de hand van een achttal ‘levensvormen (of: ‘leervormen’) aandacht gegeven aan wat tot de essentie van het discipelschap behoort. In deze blogpost vraag ik aandacht voor de zeshoek die door Breen wordt geïntroduceerd als vorm die ons helpt om te groeien in het gebed dat Jezus ons geleerd heeft.

Voor wie het boek niet kent: Breen onderscheidt acht aandachtsvelden die van belang zijn voor de ontwikkeling van discipelschap. Elk aandachtsveld wordt door een vorm in beeld gebracht: een cirkel, een halve cirkel, een driehoek enzovoort.

In het hoofdstuk over ‘Het ultieme gebed’ stelt Breen onder meer dat het gebed het allerbelangrijkste is om effectieve discipelen van Christus te zijn. Jezus zelf reikt daarvoor één manier aan: de manier van het Onze Vader. Dit is de uitnodiging van Jezus om ons de kunst van het ware bidden te leren.

Om bij een zeshoek uit te komen deelt Breen het Onze Vader zo in:

 1. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
 2. laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
 3. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
 4. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
 5. En breng ons niet in beproeving,
 6. maar red ons uit de greep van het kwaad.

Op de zes lijnen van de rechthoek komen vervolgens deze uitdrukingen te staan:

 1. Vaders karakter
 2. Vaders koninkrijk
 3. Vaders voorziening
 4. Vaders vergeving
 5. Vaders leiding
 6. Vaders bescherming

Hiermee reikt Breen een heel praktisch hulpmiddel aan om met het Onze vader te bidden. “Als je elk onderdeel van dit gebed bestudeert, zul je ontdekken dat je er elke gedachte en alle zorgen van je leven in kwijt kunt. (…) Het gebedsmodel dat Jezus ons geleerd heeft, is ondiep genoeg voor een baby om niet in te verdrinken en diep genoeg voor een olifant om er in te zwemmen” (blz. 147).

Breen werkt dat ook nog uit in verschillende toepassingen. Twee voorbeelden:

 • Je kunt iemand in gedachten nemen voor wie je voorbede wilt doen, en dan de zes aspecten van het Onze Vader bij langs gaan zodat je op een bijbelse manier bidt voor die persoon.
 • Je kunt je elke dag door een verschillend aspect van het Onze vader laten leiden in je wandel met God. Op zondag door Vaders karakter, op maandag  Vaders koninkrijk enzovoort.

Discipelschap en de rol van gebed daarin wordt zo heel praktisch! Wat me wel wat verbaast is de indeling die Breen kiest om tot de zeshoek te komen. Voor mijn idee wordt het Onze Vader door Breen op een onjuiste manier in zessen gedeeld. Het is veel logischer en ligt veel dichter bij Jezus’ bedoeling met dit gebed om de drie uw-beden en de drie ons-beden tot uitgangspunt te nemen voor een zesdeling.

In een volgende blogpost reik ik daarom een alternatieve zeshoek aan.