geertgrote“Deventer 20 februari 2014

Beste broeders en zusters in Zwolle,

Komende zondag, 23 februari, hoop ik weer naar Zwolle af te reizen om mijn dierbare vrienden te ontmoeten in het Moderne Devotie Kwartier. De afgelopen maanden bereiken mij goede berichten over de samenwerking tussen Deventer en Zwolle op het gebied van onze beweging de Moderne Devotie. De burgemeesters van Zwolle en Deventer, de heren Meijer en Heidema, zetten zich in voor de Moderne Devotie op vele gebieden. Zo zijn ze betrokken bij een standbeeld van mijn eigen persoon en van mijn navolger Thomas a Kempis. Ook op het gebied van cultuur, onderwijs, toerisme, economie en bestuur laten de gemeentes van Zwolle en Deventer zich niet onbetuigd.

Dat is allemaal wel mooi, maar we zijn met de Moderne Devotie nog niet daar waar we vandaan zijn gekomen, vanuit de late Middeleeuwen. We willen graag weer naar een beweging met een landelijke uitstraling en invloed, met verbindingen door heel Europa en andere werelddelen. Dat is ook de reden waarom ik naar Zwolle toekom en graag in de Grote Kerk of St. Michaelskerk wat meer kom vertellen over onze plannen rond de binnenstad van Zwolle. Er zijn al vele plannen rond de Grote Kerk in de kranten verschenen. Ralph Keuning gaf een mooie opzet door te stellen dat de Handschriften van de Broeders des Gemeenen Levens centraal dienen te komen staan in Zwolle Cultuurstad.

Nu zijn de Handschriften maar een afgeleide, het gaat immers om de gemeenschap waarbij geen groepen worden uitgesloten. Wanneer alle plannenmakers rond de Grote Kerk zich nu zouden gaan verenigen, ontstaat er vast iets heel moois waar iedereen over praat. Geen symbool van status of roem, zoals de Domtoren, maar een hartverwarmend middelpunt van een stad waar het goed toeven is. Daar heeft Zwolle geen extra toren voor nodig.

De afgelopen twee maanden heb ik samen, met de beweging, mee mogen denken over een masterplan voor de reizigerstunnel onder het station en de route naar het centrum van de stad.

Vanuit allerlei sectoren werd er betrokken, en ontvankelijk voor elkaar, meegedacht. Zo ontstond het Masterplan Hartverwarmend Zwolle. Nu weten wij nog niet of dit mooie plan uitgevoerd gaat worden, wel was de weg er naar toe, en de samenwerking, een krachtig voorbeeld van hoe de Moderne Devotie in de actualiteit van vandaag kan werken. Voor alles is geduld, liefde, passie en vertrouwen nodig. Dat hebben we immers ook gezien bij de totstandkoming van het grafmonument van mijn geliefde navolger Thomas a Kempis. Ik wens al mijn geliefde broeders en zusters in Zwolle dezelfde passie, geduld, liefde en vertrouwen toe, in gemeenschap, vrijheid en verbondenheid met elkaar !

Warme groeten vanuit verbondenheid,

Geert Groote

Ps. Dat er nu een Boekenkerk is in Zwolle vind ik als boekenliefhebber geweldig.”