samengroeienIn de voorbije twee maanden heb ik geschreven over Kerk 7.0 (lees via deze link alle 12 blogposts). Met die aanduiding heb ik de christelijke gemeente op het oog die, in het besef dat de kerk een schepping is van de Geest, vóór alles gericht wil zijn op de kern: samen toe groeien naar Christus.

Want het is niet eenvoudig om in het dagelijkse en wekelijkse leven van de kerk bij die kern te blijven. En het is al even moeilijk om niet te vergeten dat we voor kerk-zijn volledig afhankelijk zijn van het werk van de heilige Geest.

De afronding van deze serie blogposts viel samen met de voorbereiding van een workshop over ‘inspirerend leiderschap’ (dit is de handout die ik dan gebruik) die ik op 28 maart hoop te geven op het symposium ‘Mosterdzaad in de marge’ aan de GH in Zwolle én met het voorbereiden en houden van een preek over Efeziërs 4:15 in de Plantagekerk in Zwolle.

Bij deze blogpost staat nog een keer de afbeelding die ik steeds voor ogen heb gehad, alleen heb ik in het midden nu niet de uitdrukking ‘discipelschap’ geplaatst maar woorden ontleend aan Efeziërs 4:15.

Ik zie uit naar een inspirerende workshop op 28 maart. En ik hoop ook dat de gedachten die ik in twaalf blogposts heb gevormd weer verder mee gaan en daadwerkelijk landen in de praktijk van het gemeenteleven. Ik heb daar geen heel concrete plannen of strategieën voor. Eigenlijk alleen een verlangen: dat we hoe langer hoe meer samen volledig toe groeien naar Christus langs wegen die de Geest laat zien.

Heel inspirerend vind ik hierbij dit lied van Sela (hier te beluisteren):

Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!