statie5Wat is het wonder van het kruis? Is het alleen maar een harde houten paal, een moordwerktuig? Gaat het alleen maar over offer, bloed, oordeel, zonde?

Ik vond een oud Anglicaans gebed in het Common Book of Prayer (via het boek ‘The Divine Embrace‘ van Robert E. Webber). Hieronder de Engelse versie en een Nederlandse vertaling:

Lord Jesus Christ, you stretched out your arms of love on the hard wood of the cross that everyone might come within the reach of your saving embrace: So clothe us in your Spirit that we, reaching forth our hands in love, may bring those who do not know you to the knowledge and love of you; for the honor of your Name. Amen.

Heer Jezus Christus, u hebt uw liefdevolle armen uitgestrekt op het harde hout van het kruis zodat iedereen binnen het bereik van uw verlossende omhelzing kan komen. Bekleed ons daarom met uw Geest, zodat wij met uitgestrekte handen vol liefde diegenen bij u mogen brengen die u en uw liefde nog niet kennen. Tot eer van uw Naam. Amen.

De uitgestrekte armen van Jezus aan het kruis zijn een uitnodiging om ons door hem te laten omhelzen. Dat wil ik deze 40 dagen tot me door laten dringen. Op het harde hout van het kruis spreidt Jezus zijn armen liefdevol voor ons uit, om ons welkom te heten in de hemelse omhelzing van de drie-enige God.

En wat gebeurt er in die omhelzing? Want daar gebeúrt wat. De 40dagentijd is geen tijd van alleen maar herinneren en nadenken en bezinnen en verstillen – het is vóór alles een periode om je te leren bevinden in de hemelse omhelzing. In die omhelzing gebeurt dit: ik ervaar vergeving en ik ervaar genezing en ik ervaar bevrijding! Het harde hout van het kruis is de plaats waar Jezus ons welkom heet in de hemelse omhelzing.

40 dagen lang wil ik dit klassieke gebed bidden, dat van oorsprong een gebed voor evangelisatie en zending is. Een missionair gebed dus:

Heer Jezus Christus,
u hebt uw liefdevolle armen uitgestrekt
op het harde hout van het kruis
zodat iedereen binnen het bereik
van uw verlossende omhelzing kan komen.

Bekleed ons daarom met uw Geest,
zodat we met uitgestrekte handen
vol liefde diegenen bij u mogen brengen
die u en uw liefde nog niet kennen.
Tot eer van uw Naam.
Amen.

Daarnaast hoop ik in deze 40dagenperiode focus aan te bregen door twee boeken te lezen:

  • Robert E. Webber, The Divine Embrace. Recovering the Passionate Spiritual Life
  • J. David Muyskens, Sacred Breath. Forty Days of Centering Prayer.