zwolleHet thema discipelschap mag zich verheugen in een brede belangstelling. Het lijkt me waardevol om daarbij ook zoveel mogelijk verschillende perspectieven in te nemen. Want voor je het weet gaat ‘discipelschap’ samenvallen met één bepaalde methode van discipelschapsvorming. De brede thematiek van discipelschap moet denk ik bijvoorbeeld ook verbonden worden met de meer monastieke stroom binnen het christelijke leven.

Daarnaast is het ook interessant om discipelschap vanuit een specifiek Zwols perspectief te bekijken (vooruit: Deventer mag eventueel ook meedoen). Moderne Devotie en de herleving daarvan in de 21e eeuw biedt ook prachtige aanknopingspunten om te groeien in het leerling van Jezus zijn en het missionair present zijn in de samenleving van de stad. Veel hedendaags discipelschap heeft de geur van activisme om zich heen hangen. De Moderne Devotie brengt een ander aspect naar voren: dat van de innerlijkheid en de inningheid. Wie wil groeien in discipelschap kan ook te rade gaan in de Navolging van Thomas a Kempis. Het volgende citaat van de eerste bladzijde van dit wereldberoemde boek geeft heel kernachtig aan waar het in discipelschap om gaat:

De lering van Christus gaat alles te boven wat ooit de heiligen geleerd hebben, en als iemand er de geest maar van ha, zou hij daar het verborgen manna vinden. Het gaat echter zo, dat velen wel vaak het Evangelie horen, maar er zich toch heel weinig toe aangetrokken voelen, omdat zij de geest van Christus niet hebben. Wie echter Christus’ woorden ten volle en met smaak wil verstaan, dient er zich op toe te leggen zijn hele leven aan Hem gelijkvormig te maken.

Zijn hele leven aan Christus gelijkvormig maken. Dát is de kern van alle discipelschap.

Volgende week is er in Zwolle van alles te doen rond (Post)Moderne Devotie tijdens het festival Zwolle Unlimited. Maak hier kennis met het programma: Postmoderne Devotie Kwartier. En hieronder kun je de flyer raadplegen:

flyerpostmodernedevotie2014voorkantflyerpostmodernedevotie2014achterkant