christusikoonDe afgelopen maanden heb ik nogal wat geschreven over discipelschap op deze weblog. Man, man wat een verhalen. Het ging over leerprocessen, over de kerk, over veranderingen, over leiderschap, over visie en wat al niet meer. Heel nuttig allemaal en ik geloof beslist ook dat het zin heeft.

Toch bekroop me de afgelopen weken wat de vraag: ging het nu ook nog over Jezus? Natuurlijk, discipelschap gaat over Jezus. Zoals discipelschap het kloppende hart van de kerk is (of zou moeten zijn) zo is Jezus het kloppende hart van discipelschap. Als discipelschap niet gaat over Jezus, gaat het nergens over.

En toch is er rond discipelschap snel het gevaar dat je of in de reflectie-modus zit (lekker bezinnen) of in de doe-modus (lekker aan de slag). Maar zou discipelschap ons niet allereerst in de aanbidding-modus moeten brengen? Als Jezus ons niet langer inspireert, zal ons discipelschap ook niet echt geïnspireerd en inspirerend zijn.

De zelf-kritische vraag of discipelschap bij mij nog wel over Jezus ging heeft ertoe geleid dat ik de komende weken in elk geval twee dingen doe:

1. Op oudejaarsavond 31 december en op de eerste zondag van het nieuwe jaar 4 januari gaan de diensten in de Plantagekerk over Jezus. En wel vanuit Johannes 1:1-18. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien! Is dat zo? Hebben wij echt zijn stralende schoonheid en zijn aantrekkelijke kwetsbaarheid gezien? Waar is Jezus in ons leven en in ons discipelschap? En als het Johannes-evangelie begint met die krachtige uitspraak: ‘In het begin was het woord’, wat heeft dat dan over ons (telkens nieuwe) begin te zeggen?

2. Op maandag 5 januari start ik met een inspiratietraject. De opzet – in het kader van goede voornemens – is heel eenvoudig: vanaf maandag 5 januari verschijnen er op www.tijdmetJezus.nl 80 dagen lang (vijf dagen per week) overdenkingen bij het Marcus-evangelie onder de titel ‘Verrast door Jezus’. Ik hoop dat velen deze overdenkingen actief zullen gaan volgen. Ruim 7000 mensen zullen dat sowieso al doen (want zoveel actieve abonnees heeft tijdmetJezus.nl momenteel). Maar wellicht dat er zich nog meer abonnees gaan aanmelden (dat kan hier). Meer over dit inspiratietraject kun je hier lezen: ‘Verrast door Jezus in 2015‘.

Deze blogpost is er tegelijk een in een nieuwe serie met als titel ‘Discipelschap en …’. Met deze serie hoop ik vooral de inspirerende en inhoudelijke dimensie van discipelschap aan de orde te stellen. Thema’s waar je aan kunt denken zijn: discipelschap en … pastoraat, kwetsbaarheid, spiritualiteit, verbondenheid, lectio divina, de heilige Geest, diaconaat enzovoort.

Kijk ook op: www.jezusontdekken.nl.