deugdvandeweekNiet aan een set geloofsovertuigingen die ze hebben maar aan een set geloofspraktijken waarin ze participeren herken je christenen. Dat is een centrale gedachte die ik aan het doordenken ben. Een volgende stap in dat nadenken is de vraag naar het doel of de bedoeling (of: telos) van die praktijken. En dan moet het gaan over karaktervorming en het ontwikkelen van deugden.

Want het gaat in het beoefenen van praktijken niet om een soort moralistische gehoorzaamheid (je moet nu eenmaal regelmatig Bijbellezen, bidden of je hart openstellen voor iemand anders). Het gaat om het verlangen om te groeien in et goede leven. Dat goede leven is voorgedaan door Jezus. Of iets anders gezegd: Jezus is ons op de weg van het goede leven voorgegaan.  Nu gaat het er niet om dat wij hem navolgen in de zin van hem na-doen. Het gaat erom dat we groeien, met een Paulinische uitdrukking, in Christusgelijkvormigheid.

Daarover nadenken brengt ons bij aandacht voor deugden. Deugden zijn (met een omschrijving van Pieter Vos in ‘Oefenen in discipelschap. De gemeente als groeiplaats van het goede leven’, blz. 28):

karaktereigenschappen of houdingen van waaruit je handelt en reageert, zoals moed, vriendelijkheid, geduld, trouw, wijsheid, vergevingsgezindheid, gastvrijheid.

Christelijke deugden hebben een eigen kleur. Ze houden verband met een eigen levenspraktijk, in overeenstemming met het evangelie en in navolging van Christus.

Bij het beoefenen van praktijken is het dus altijd belangrijk om de vraag te stellen: welke deugd, welke houding, welke karaktereigenschap hoop ik dat meer tot boei komt door het participeren in deze praktijk? En daarbij is een ‘praktijk’ (blz. 37):

een vorm van samenwerken met een bepaald doel dat door die praktijk gerealiseerd wordt. Een praktijk vindt plaats in een gemeenschap, met een zekere traditie. Door mee te doen aan een praktijk ontwikkel en verbeter je samen de deugden die nodig zijn om zo’n praktijk vorm te geven.

Als het gaat om deugden, ontdekte ik laatst dat die zich best in een grote populariteit mogen verheugen. Er bestaat zelf een ‘Deugdenproject’. Op de website www.deugdenproject.nl kun je als intro het volgende lezen:

Deugden zijn hip! Het Deugdenproject is een internationaal initiatief om deugden, goede eigenschappen, zoals eerlijkheid, geduld en respect, in het dagelijkse leven toe te passen. Kennelijk zijn deugden weer modern, of misschien wel hipper dan ooit, want je komt ze overal tegen: in kranten en tijdschriften, in tv programma’s en in uitspraken van mensen.

Doe me een deugd! Zo zou je misschien het hedendaagse levensgevoel kunnen samenvatten. Want we willen allemaal graag deugden. En laat de kerk nu een oefenplek zijn (of worden) waar mensen kunnen participeren in praktijken die deugden bevorderen!

Op bijgaande afbeelding zie je een omschrijving van de ‘deugd van de week’!