groen

Vandaag verschijnt de groene encycliek van Paus Fransiscus. Genoemd naar een regel het Zonnelied van Franciscus: ‘Laudato Si’. Vandaag klinkt er ook een oproep van natuurbeschermers die verenigd zijn in het netwerk van A Rocha, gericht aan de kerken:

De natuurbeschermers roepen de kerken op tijd te nemen voor verwondering en voor verdieping, onder andere door te preken over de Bijbelse boodschap van hoop voor de schepping. Ook roepen ze op tot positieve actie.

Het draait allemaal om de verhouding geloof en schepping, en om (met een toespeling op de ondertitel van het recent verschenen boek ‘Oefenen in discipelschap. De kerk als groeiplaats van het goede leven’): de kerk als groeiplaats van het groene leven.

Het appèl is daarmee ook geadresseerd aan predikanten. Zij kunnen immers een voor-gangers-rol spelen in het thematiseren en actualiseren van het groene leven bijvoorbeeld door preken en kerkdiensten. Drie jaar geleden (9 juni 2012) klonk er al de oproep van Embert Messelink, directeur van A Rocha Nederland, aan predikanten:

We hebben predikanten met hart voor de schepping nodig, anders ligt het gevaar op de loer dat we als hedendaagse christenen blijven steken in ‘faire regels’, ‘eerlijke dadendrang’ en misschien wel ‘groen wetticisme’.

Als we het thema schepping, duurzaamheid en milieu echt willen verankeren in de kerken en in ons leven, dan hebben we predikanten nodig die hun ‘groene schroom’ van zich afschudden. Dan gaan we wellicht eerder spreken van verwondering, liefde en zorgzaamheid, dan van eerlijk, fair en groen.

Ik heb daar toen in een serie blogposts ‘De groene schroom voorbij‘ op gereageerd met ook wel de kritische vraag of hier niet teveel verantwoordelijkheid bij de predikanten wordt gelegd. Maar die vraag wil ik nu achterwege laten.

Volgens mij klinkt er op deze groenste dag van 2015 een heel helder appèl aan alle christenen en ook aan predikanten (zij zijn ten slotte ook christenen). En daarom wil ik iets gaan doen. Doen, omdat A Rocha oproept om in actie te komen. Doen, omdat de encycliek van Franciscus opgebouwd is (aldus een analyse in het Nederlands Dagblad: Milieu-encycliek paus: minder is meer) volgens de bevrijdings-theologische driestappen-methode ‘zien-oordelen-handelen’. Handelen dus. In beweging komen.

Wat ga ik doen? Ik ga

  1. vandaag een blogpost schrijven om het groene appèl onder de aandacht te brengen (bij deze);
  2. komende zondag, samen met Joke, meedoen met de Verwonderwandeling die A Rocha organiseert in de buurt van Zwolle (zondag 21 juni, 16.00-17.30 uur). Ik heb me daar gisteren voor aangemeld;
  3. komende zondag n.a.v. de verschijning de encycliek van Franciscus en de oproep van A Rocha een deel van de voorbeden (ik ga als gastpredikant voor in de Voorhof in Nieuwleusen) groen kleuren;
  4. hardop de vraag stellen of er op het prachtige en ruime dak van Zwolse Plantagekerk ook zonnepanelen geplaatst kunnen worden als groen statement naar de Zwolse samenleving;
  5. vanuit mijn grote waardering voor de praktijk van Lectio Divina opnieuw aandacht vragen door middel van een paar blogposts voor het ‘lezen’ van de natuur op de manier van de Lectio Divina. Ook omdat de Nederlandse Geloofsbelijdenis zó spreekt over Gods schepping: ‘de schepping (…) is voor onze ogen als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid’;
  6. aan A Rocha vragen of het niet goed zou zijn om te midden van de vele Nederlandse predikanten op zoek te gaan naar groene apostelen (met de realisering van het pleidooi van Bert de Leede om de predikant vooral ook apostel te laten zijn hoeven we niet tien jaar te wachten) en hen te vragen (niet elke predikant hoeft denk ik per se een prominente groene rol te vervullen) om toe te treden tot een herkenbare pool van groene predikanten die in de kerken extra hoorbaar het groene geluid te vertolken. Ik ga daarover een mailtje sturen naar Embert Messelink (misschien is zo’n pool er trouwens al, maar dat weet ik niet);
  7. in mijn zomervakantie, bivakkerend op een camping in Centraal-Overijssel, omringd door veel groen, de encycliek van Fransiscus lezen en herlezen.
  8. in de hagepreek die ik op 16 augustus hoop te houden op Landgoed Schellerberg aandacht vragen voor het ‘goddelijk lezen’ van de schepping (Lectio Divina van de natuur).

En ik hoop van harte dat het me allereerst zelf helpt om groener te gaan denken, voelen en handelen. En dat het vervolgens ook een bijdrage mag zijn aan de kerk als groeiplaats van het groene leven.

Lees hier van A Rocha: Toon hart voor de schepping. Oproep aan kerken en kerkleiders.

logo a rocha