christusikoonZoekend naar een focus voor de 40 dagen tijd die vandaag begint, ben ik uitgekomen bij de Kolossenzenbrief. Een brief die sterk helpt om een christocentrische spiritualiteit te ontwikkelen. Daarnaast had ik op een gegeven moment twee boeken in handen waarin ik wat zat te lezen. Daarbij kwamen twee uitspraken heel direct binnen als een soort appèl.

In het boek ‘Alles in Hem’ van John F. McArthur las ik (blz. 157):

Er is geen hoger niveau, geen allesovertreffende ervaring, geen dieper leven, Christus is alles. Houdt u vast aan Hem. Ontwikkel een warme liefde voor Hem. Alleen in Hem bent u volmaakt!

Vooral die zin ‘Ontwikkel een warme liefde voor Christus‘ kwam binnen.

Daarnaast las ik in het boek ‘Christus is je leven. Groeien naar je nieuwe gestalte’ van Guido Stinissen in het Ten geleide dit prachtige citaat van Johannes-Paulus II (blz. 5):

Christus ontdekken is het mooiste avontuur van je leven. Maar het volstaat niet Hem éénmaal te ontdekken. Elke ontdekking wordt en uitnodigingHem meer te zoeken, om Hem beter te leren kennen. Dát is onze voornaamste taak.

Vooral die eerste zin ‘Christus ontdekken is het mooiste avontuur van je leven‘ kwam binnen.

In de 40 dagen tijd van 2002 speelde in mijn hernieuwde ontdekking van Jezus deze zinsnede uit Kolossenzen 3:11 een cruciale rol:

Christus is alles.

Daarmee zijn voor mij deze drie zinnen samen de focus geworden voor de 40 dagen tijd 2016:

  • Ontwikkel een warme liefde voor Christus
  • Christus ontdekken is het mooiste avontuur van je leven
  • Christus is alles

Het is mijn verlangen om bij alles waar ik mee bezig ben en bij alles wat me bezig houdt de komende 40 dagen tijd steeds terug te keren naar deze kern. Dat doe ik andere de de brief aan de Kolossenzen te lezen en te herlezen, met behulp van de stappen van de lectio divina: lectio, meditatio, oratio en contemplatio.