Afgelopen donderdag 4 februari mocht ik in Aduard (de plaats waar eens een van de grootste kloosters van Europa stond) een lezing houden over bidden. ‘Zin in bidden’. Die titel had ik de lezing meegegeven, in de hoop dat datgene wat ik vertelde mensen zou helpen om weer zin in bidden te krijgen.

Het ging over zeven gebedsvormen:

  1. Het Jezusgebed
  2. Het ademgebed
  3. Het levensgebed
  4. Het stiltegebed
  5. Het vrucht-van-de-Geest-gebed
  6. Het PAPA-gebed
  7. Het bijbelwoord-gebed (lectio divina)