slowreading
Op de site ontdekkendbijbellezen.nl wordt aandacht gegeven aan lectio divina. Dat is mooi! Dat juist deze oude manier van bijbellezen, die uit de kloostertraditie stamt, een plek krijgt op een site die met name jongeren aanmoedigt om de bijbel (weer) te gaan lezen op een ontdekkende manier.

De verschillende stappen die tot de lectio divina horen worden ook vertaald naar jongeren toe. Dat ziet er dan zo uit:

Wat is Slow reading?
Een oude methode om de Bijbel te lezen (Lectio Divina uit de kloostertraditie) vertaald naar deze tijd. Slow reading is het langzaam, luisterend en liefdevol lezen van een korte bijbeltekst. Lees in stilte, met aandacht en met de verwachting dat de heilige Geest je iets te zeggen heeft!

1) Word stil – RestSilentio
Gebruik, als dat je helpt, een rustig muziekje om je hoofd tot rust te brengen en je aandacht op de tekst te richten.

2) Lees de bijbeltekst – ReadLectio
Lees de tekst meerdere keren, eventueel hardop. Schrijf de tekst op en laat de tekst woord voor woord tot je doordringen.

3) Betrek het op jezelf – ReflectMeditatio
Met welke mindset zit je hier? Wat speelt er in je leven? Wat heeft deze tekst met jouw situatie te maken?

4) Bespreek het met God – RespondOratio
Bid en bespreek je gedachten over de tekst met God. Bevraag Hem, dank Hem, huil uit bij Hem, prijs Hem…

5) Laat je verrassen – RestContemplatio
Wacht af of God je een boodschap geeft, een beeld of het besef van zijn liefde voor jou. Ontdek dat Hij je aankijkt en kom tot rust in zijn aanwezigheid.