Vandaag (22 oktober 2016) staat er een mooi interview in het Nederlands Dagblad met Hans Maat en Stefan Paas. Onderwerp: de plek van genezing in het christelijk geloof en in de christelijke kerk: Genezing en bevrijding vragen om oefenruimte.

Ik ben het van harte eens met de richting die door beide theologen wordt gewezen: laat de lokale kerk een oefenruimte zijn voor genezing en bevrijding. In de woorden van Stefan Paas:

‘Door praktijken als genezing en profetie in de illegaliteit te drukken, bewijs je de kerk geen dienst. Het moet uit de sfeer van malloten, volksmenners en ­manipuleerders worden gehaald en fatsoenlijk worden ingebed in de lokale gemeente, op basis van een goede theologie en met pastorale wijsheid.’

Ruim 9 jaar geleden ben ik vrij intensief bezig geweest met de thematiek van ziekte en genezing (en zalving). De informatie hieronder doet daar verslag van.

Fonteinkerk Haarlem – genezing

Op de zondagen 26 augustus en 2 september 2007 is in de morgendiensten van de Fonteinkerk in Haarlem het thema ‘Ziekte en genezing’ aan de orde geweest.

De directe aanleiding daarvoor was een ernstig zieke in de gemeente en een daardoor op gang komend bezinningsproces over wat we als gemeente in pastoraal opzicht kunnen en moeten betekenen voor onze zieken. 

  • Wat is de plaats van de voorbede in de eredienst?
  • Hoe kunnen we bidden om genezing? 
  • Is gebed met zalving naar Jacobus een mogelijkheid die we kunnen toepassen?
  • Wat zijn onze verwachtingen daarvan?
  • Hoe gaan we om met de alomtegenwoordige werkelijkheid van ziek-zijn?
  • Is ziekte misschien een weg waarop God ons tegemoet komt?

Over deze vragen is aan de hand van het onderstaande materiaal in de kerkenraad gesproken op dinsdag 11 september 2007. Ook was er een gespreksavond voor de gemeente op woensdag 12 september 2007. In beide bijeenkomsten is op een positieve wijze gesproken over de mogelijkheid van ‘gebed en zalving voor zieken’ in de gemeente van de Fonteinkerk. Daarmee is dit binnen het pastorale aanbod van de gemeente een van de mogelijkheden geworden.

Preken over ziekte, zalving en genezing

Zondag 26 augustus 2007: Jesaja 53:3 (Vertrouwd met ziekte)

Zondag 2 september 2007: Jakobus 5:13-16 (Gebed en zalving voor zieken)

Pastorale beleidsdocumenten

Jezus geneest ook vandaag nog!?

Op zondagmiddag 20 april 2008 hebben we in de vorm van een leerdienst met een nagesprek opnieuw aandacht besteed aan de thematiek van ‘Gebed en genezing‘. Directe aanleiding was de genezingscampagne van Jan Zijlstra in Haarlem op vrijdag 25 april 2008 in het gebouw van de Shelter. Een goed moment dus om ons als kerken te bezinnen op de plaats van gebed en pastoraat voor zieken in de gemeente en over de dienst van de genezing.

Artikel Gemeenteopbouwblad IDEA over zalving en gebed

Preek over troosten en verdriet

Zondag 30 december 2008: Romeinen 12:15a (Over troosten en verdriet)