In elke (morgen)dienst van een kerkgemeenschap is het waardevol om een moment te hebben om ons te spiegelen aan hoe God het leven bedoeld heeft en om ons door de Geest te laten bemoedigen weer onbevangen op weg te gaan (Psalm 84:12: ‘​Genade​ en ​glorie​ schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan’).

In veel kerken gebeurt of gebeurde dat door het voorlezen van de Tien Woorden (dit is de meest juiste bijbelse naam voor wat we veelal ‘de wet’ of ‘de Tien Geboden’ noemen).

Vanmorgen gaf ik dit moment van toewijding aan het leven met de Heer en met elkaar vorm door Tien Woorden van Jezus tot klinken te brengen. Ik had ze gekozen uit de Bergrede (in de BGT-vertaling). Hieronder volgen ze (met een korte inleiding en uitleiding):

Toen Jezus op de berg was, gaf hij een nieuwe wet. Die vinden we in de Bergrede (Matteüs 5-7). De wet van Christus is dat. De wet van Gods nieuwe wereld die zichtbaar wordt waar de heilige Geest waait. We luisteren nu naar Tien Woorden van Jezus die ons de weg wijzen in ons dagelijkse leven met de Heer en met elkaar:

  1. Houd van je vijanden en bid voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen.
  2. Wees goed voor alle mensen. Net zoals jullie hemelse Vader goed is voor iedereen.
  3. Houd het geheim als je geld geeft aan arme mensen. Je linkerhand mag zelfs niet merken dat je rechterhand iets geeft.
  4. Als je gaat ​bidden, ga dan je huis in en doe de deur dicht. Dan kun je in het geheim tot je Vader ​bidden​.
  5. Vergeef andere mensen hun fouten. Dan zal je hemelse Vader ook jouw fouten ​vergeven​.
  6. Probeer niet om rijk te worden op aarde. Want aardse rijkdom zal verdwijnen.
  7. Maak je geen zorgen over eten en drinken. Want je leven is veel belangrijker dan dat.
  8. Houd je bezig met ​Gods nieuwe wereld​ en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven.
  9. Veroordeel andere mensen niet, dan zal God jou ook niet veroordelen.
  10. Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden.

Dat zijn Tien Woorden van Jezus. En hij maakt duidelijk dat we alleen sámen de weg kunnen gaan die hij wijst, sámen in de kracht van de Geest.