“De Bergrede is bedoeld voor alle christenen. Het biedt een volmaakt beeld van het leven in het koninkrijk van God. Daarom heb ik er ook geen enkele twijfel over dat Matteüs deze toespraak om die reden aan het begin van zijn evangelie heeft geplaatst.

En wat wilde Matteüs benadrukken? Dat het koninkrijk van de hemel niet een materialistisch concept was, zoals de Joden dachten, gericht op politieke emancipatie, maar dat het koninkrijk van de hemel in essentie spiritueel was. Het koninkrijk is primair iets binnen in ons. Het is dat wat ons hart en ons verstand en ons gedrag leidt en regeert.”

Martin Lloyd-Jones

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]