Vanmiddag trof me een bijdrage van Claartje Kruijff, Theoloog des Vaderlands, die ik tegenkwam op nieuwwij.nl. Kruijff werkt samen met een oecumenisch schrijverscollectief aan het project Heilige Ruimte waarin thema’s uit het Onze Vader worden verkend en toegepast op de vragen van deze tijd.

Dat Onze Vader vormt het centrum van de Bergrede van Jezus. De bede ‘Uw koninkrijk kome’ is er de aanleiding van dat deze maand het woord ‘Koninkrijk’ centraal staat. Héél de Bergrede gaat over het Koninkrijk. De Bergrede kun je het Manifest van het Koninkrijk noemen, of ook: Jezus’ droom van een betere wereld. Als we Martin Luther King horen zeggen ‘I have a dream’, dan beluisteren we daarin minstens een echo van deze wereldberoemde toespraak van Jezus.

In haar column van vandaag Deep stuff hoor, dat ‘Koninkrijk’ citeert Claartje Kruijff vanuit een concrete ontmoeting die ze had op een afvalstortplaats deze uitspraak van Jezus: ‘Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden’ (Matteüs 6:33), misschien wel dé kernuitspraak van Jezus in de Bergrede. En vervolgens geeft ze een prachtige persoonlijke vertolking van de openingszinnen van de Bergrede, de ‘zaligprijzingen’:

Gelukkig ben ik wanneer ik minder met mijzelf bezig ben.
Gelukkig ben ik wanneer ik in de wond van een ander durf te kijken en niet terugdeins.
Gelukkig ben ik wanneer ik mij kan laten helpen.
Gelukkig ben ik wanneer ik in een verhardende wereld zacht durf te zijn en niet terugschrik voor kwetsbaarheid.
Gelukkig ben ik wanneer ik blijf vertrouwen en hopen.
Gelukkig ben ik als ik mijn machteloosheid en verwarring kan laten klinken.
Gelukkig ben ik, gek genoeg, ondanks of zelfs dankzij mijn hier en daar gehavende hart.

Ja, daar licht het Koninkrijk op! Deep stuff, dat ‘Koninkrijk’, inderdaad. Het gaat over kwetsbaarheid en de kracht die kwetsbaarheid in zich bergt.

Leonard Cohen verwoordt het zo:

There’s a crack in everything
that’s how the light gets in.

Dat is ‘Koninkrijk’ voor mij. Licht dat binnenkomt op onverwachte plekken in mijn leven.

Of met woorden van Ida Gerhardt:

Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan.