DAGELIJKSE INSPIRATIEBRON VOOR EEN RADICAAL LEVEN ALS VOLGELING VAN JEZUS

 • Laat  jezelf raken door Jezus’ beroemdste toespraak
 • Verdiep je spiritualiteit door te leren leven in de geest van Jezus
 • Maak de stap van geloven op basis leerregels naar dagelijks leven vanuit een leefregel

De Bergrede wordt wel de kern van het Nieuwe Testament genoemd. Voor velen is deze toespraak van Jezus over het koninkrijk door de eeuwen een bron van inspiratie geweest voor een radicaal leven. Van iemand als Mahatma Gandhi is bekend dat hij de Bergrede veertig jaar lang dagelijks las.

Hoe goed ken jij de Bergrede eigenlijk? Zou je graag willen dat de Bergrede van Jezus ook voor jou een onmisbare inspiratiebron wordt voor je dagelijkse leven als christen? Doe dan mee met deze cursus.

Na de cursus is de Bergrede (of: de ‘BergRegel’) voor jou een kostbare en onmisbare bron voor je eigen leven met de Heer geworden. Je bent vertrouwd met de inhoud ervan en je ervaart dat de Geest je aanvuurt om de radicale boodschap van de Bergrede uit te leven in je dagelijkse wandel met God.

 • Cursusdata: woensdagen 4 en 18 april en 9 mei 2018, 19.45-22.00 uur
 • Cursusleider: Jos Douma
 • Locatie: Plantagekerk Zwolle


Meer informatie voor wie zich hebben aangemeld

Je hebt je aangemeld! Dankjewel daarvoor. Je bent een van de inmiddels meer dan 100 deelnemers.

Wat mag je van de cursus verwachten? En wat kun je er zelf aan doen om de cursus echt een leerzame ervaring te laten worden? Lees dan het onderstaande intensief door!

Tussen haakjes: je mag er ook voor kiezen om hier minder intensief mee bezig te zijn dan hieronder wordt verwoord; het is ook legitiem om de drie cursusavonden gewoon aanwezig te zijn en vooral tijdens de avonden zelf inspirerend onderwijs over de Bergrede te ontvangen. Mocht je een cursusavond niet aanwezig kunnen zijn, dan is dat natuurlijk wel jammer, maar niet echt een probleem: de cursusavonden zullen te volgen en na te luisteren zijn via kerkdienstgemist.nl (alleen audio).

Persoonlijke doelstellingen

Het kan helpend zijn om voor jezelf persoonlijke doelstellingen te formuleren voor het volgen van deze cursus. Bijvoorbeeld zo: aan het einde van de cursus

 • heb ik veel meer kennis van en inzicht in de Bergrede als geheel;
 • ben ik geraakt door de levensveranderende kracht van Jezus’ woorden in de Bergrede en besef ik dat ik in de kracht van de heilige Geest de weg van Jezus’ woorden daadwerkelijk kan gaan;
 • is mijn verlangen gegroeid om dagelijks te leven vanuit de Bergrede van Jezus;
 • heb ik concrete uitspraken van Jezus in de Bergrede gekozen die ik daadwerkelijk wil toepassen in mijn leven.

Dit zijn maar een paar voorbeelden die hopelijk helpen om je eigen doelstellingen (of: verlangens) onder woorden te brengen. Het mooiste is als je dat al gedaan hebt voorafgaand aan de eerste avond op 4 april. Misschien is de Tweede Paasdag (2 april) daar een mooi moment voor. Of nu al direct, nu je dit leest.

Samen delen in leergroepjes

Het kan helpen om samen met een of twee of drie andere deelnemers een leergroepje te vormen (misschien heb je al wel samen met anderen afgesproken om aan de cursus deel te nemen). Je kunt tijdens de cursusavonden bij elkaar gaan zitten om vragen en opdrachten steeds samen te bespreken of te doen. Je kunt ook een whatsapp-groep aanmaken (MijnBergredeLeergroepje) om dagelijks even uit te wisselen wat je bezighoudt als het gaat om het lezen en leven van de Bergrede. Zo leer je van elkaar en kun je elkaar ook aanmoedigen om ermee bezig te blijven.

50 dagen dagelijkse inspiratie door lezen

Gedurende de 50 dagen van Pasen tot Pinksteren kun je je dagelijks laten inspireren door:

 • een dagelijkse lezing uit de Bergrede met behulp van een handout die je helpt om zeven weken lang dagelijks een stukje van de Bergrede te lezen (voorafgegaan door twee bijbelwoorden en een gebed en afgesloten met een gebed en twee bijbelwoorden). Download hier de handout ‘Elke dag de Bergrede van Jezus. (Je mag ook elke dag de Bergrede helemaal lezen!) Je kunt ook gebruik maken van de tekst van de Bergrede zoals die op deze site te vinden is via deze pagina (kan ook prima op je smartphone): Lees de Bergrede.
 • een dagelijkse overdenking die van Paaszondag 1 april tot en met Pinksterzondag 20 mei verschijnt op www.tijdmetJezus.nl. De meditatieserie heet: ‘Een betere wereld begint bij Jezus | 50 dagen de Bergrede’. Gedurende de de 50 dagen komt de hele Bergrede in deze serie aan de orde. Je kunt je hier abonneren op de meditaties van Tijd met Jezus: aanmelden als abonnee van de dagelijkse overdenking van Tijd met Jezus (de overdenking gaan tot aan Pasen over Jezus’ woorden uit Johannes 14 tot en met 16).
 • een dagelijks citaat van iemand die iets geschreven heeft over de Bergrede (mensen als Dietrich Bonhoeffer, John Stott, Feitse Boerwinkel en anderen).

Dagelijks bidden

De cursus draait erom dat de eigen woorden van Jezus in de Bergrede in jouw hart en leven landen. Het is genade als dat gebeurt! Maar dat betekent niet dat je je er niet voor kunt inspannen (genade staat wel tegenover verdienste maar niet tegenover inspanning!) Daarom is het belangrijk om een bewuste keuze te maken om in deze periode intensief met de Bergrede bezig te zijn en om ook te bidden of God door zijn heilige Geest de cursus en de 50dagentijd in jouw leven wil gebruiken om zijn vernieuwende werk te doen. Vanuit deze veelbelovende uitspraak van Paulus: “Want God heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid” (Efeziërs 2:10).

Praktijken

In de cursus zal deze drieslag een belangrijke rol spelen: Lezen – Luisteren – Leven!

 • Het begint met het Lezen van de Bergrede: wat staat er precies? Wat bedoelt Jezus? Hoe is de Bergrede opgebouwd? Wat betekenen bepaalde uitspraken?
 • Vervolgens is er het Luisteren. Daarin staat deze vraag centraal: Wat wil de heilige Geest op dit moment tegen mij zeggen door deze woorden? Wat raakt me, wat zet me in beweging?
 • En tenslotte is er het Leven: hoe breng ik de woorden van Jezus nu concreet in praktijk in mijn alledaagse bestaan?

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat laatste. Niet voor niets eindigt Jezus zijn Bergrede met een sterk accent op het DOEN: alleen als we wat we horen ook daadwerkelijk doen hebben we echt geluisterd!

Tijdens de cursus zal er daarom ook aandacht zijn voor praktijken: dingen die we in ons dagelijks leven, samen met anderen, kunnen doen om het evangelie van het koninkrijk tastbaar te maken en concreet toe te passen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan deze praktijken:

 • praktijken van geweldloosheid
 • praktijken van compassie
 • praktijken van liefde voor je vijand
 • praktijken van niet-oordelen
 • praktijken van barmhartigheid
 • praktijken van zachtmoedigheid
 • praktijken van kloppen, zoeken en vragen
 • enzovoort.

Steeds zal daarbij benadrukt worden dat elke praktijk gedragen moet zijn door de ontmoeting en verbinding met Jezus zelf! Want anders wordt het toch weer een activistisch doe-het-zelf manier van leven waarin jíj probeert het koninkrijk te bouwen. Maar wij bouwen het koninkrijk niet. Dat doet Gód, in Christus, en door zijn Geest. En in dat werk van de drie-enige God mogen wij ons laten meenemen (we participeren in wat Jezus aan het doen is door ons heen).