“Wat er moet gebeuren, met name dan in de kerken, is dat in het geheel van de verkondiging en vorming de bergrede weer de plaats gaat krijgen, die hij in den beginne heeft gehad.

Heeft het er niet alle schijn van dat wij in de kerken hard bezig zijn geweest in deze richting: de regels die Jezus zelf ons heeft gegeven wel niet officieel (o nee, dat niet) maar wel in de praktijk door allerlei exegeses en overwegingen ‘krachteloos’ te maken, buitenspel te zetten?

Feitse Boerwinkel

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]