“Het eerste waartoe de Bergrede ons zelf uitnodigt is: je laten raken door haar inspiratie. Naarmate deze toespraak van Jezus geen ethische maar een profetische tekst is, wil ze allereerst bezieling geven en geen voorschriften.

Maar in tweede instantie wil deze bezieling in daden omgezet worden. De Bergrede nodigt uit om op je eigen situatie in te gaan, en ter plekke creatief te zijn, en van daaruit verder op weg te gaan en naar vermogen je grenzen te verleggen.”

Jo Tigcheler

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]