“Wanneer wij bij voorbaat alles wat in de Bergrede staat ‘onmogelijk’ noemen, op grond van de zondigheid van de mens of op grond van een zogenaamd ‘realistische’ kijk op de wereld, dan sluiten wij ons af van de kracht van het ethos, dat in de Bergrede leeft.

Men mag van de gemeente van Christus verwachten, dat zij zich hier niet voor afsluit. De gemeente mag Jezus op Zijn woord geloven: deze reinheid, deze liefde, deze waarachtigheid, deze zelfverloochening, zij gaan gebeuren op deze wereld, omdat het Koninkrijk van God nabij is, altijd nabij in Christus, in wie het op persoonlijke wijze aanwezig is.

J. de Graaf

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]