“De verschillende onderdelen van de Bergrede zijn zeker geen aanvullende wetten om ons de grond in te boren of ons te laten zien dat we het op eigen kracht niet redden (natuurlijk redden we het niet!), maar duidelijke vergezichten op het heerlijke leven van liefde en kracht, van waarheid en genade, dat de mensen die bouwen op Jezus al op dit moment kunnen leiden in zijn koninkrijk.

‘De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen’ (Johannes 1:17).

In zijn onderwijs geeft Jezus voorbeelden van de manier waarop de mensen die in zijn koninkrijk leven, zich in de dagen en uren van hun alledaagse bestaan kunnen richten op de volledige wereld van God.”

Dallas Willard

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]