“Het doel van de Bergrede – wat heel sterk naar voren komt in de laatste verzen – is mensen een hoopvolle, realistische kijk te geven op het aardse leven, door in concrete bewoordingen te verduidelijken wat de aard is van het koninkrijk waarin ze nu worden uitgenodigd door Jezus’ oproep: ‘Bekeer je, want je krijgt nu de mogelijkheid om te leven in het koninkrijk van de hemel.’

We moeten de verschillende onderdelen van de toespraak zien in het licht van dit ene doel. We moeten ze niet lezen als de ene losse uitspraak na de andere. We moeten voor ogen houden wat het overkoepelende plan is voor het leven, want daarin vinden de verschillende onderdelen van de toespraak hun betekenis.

Dallas Willard

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]