“Door de geschiedenis heen heeft men meestal gedacht dat Jezus in de Bergrede wetten heeft gegeven. Dat is een rampzalige gedachte, want als dat alles is wat Hij hier doet, zijn het wetten waaraan we ons onmogelijk kunnen houden.

Het streven om je aan wetten te houden blijkt van nature tot mislukken gedoemd; wat er werkelijk moet gebeuren, is dat we van binnenuit veranderen.

Als we uitsluitend proberen ons aan de wet te houden, dan proberen we eigenlijk een appelboom peren te laten dragen door de peren vast te binden aan de takken van de appelboom.

Dallas Willard

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]