“Net zoals de grote denkers voor en na Hem dat hebben gedaan, behandelt Jezus in de Bergrede de twee hoofdvragen waarmee de mensheid altijd wordt geconfronteerd.

Allereerst is er de vraag welke manier van leven nu het goede leven is. Wat is nu werkelijk in mijn belang en hoe kan ik ervoor zorgen dat het echt goed met me gaat? Natuurlijk weten we al dat een leven dat in het leven van God is opgenomen het goede leven is. Maar er bestond in Jezus’ tijd, en nu nog steeds, grote verwarring over de vraag wie nu precies verzekerd is van zo’n leven. Om daar helderheid in te brengen, gaf Hij wat wij de zaligsprekingen zijn gaan noemen. We vinden ze samen met een onmisbare epiloog in Matteüs 5:3-20.

De tweede vraag die Jezus in de Bergrede aan de orde stelt, is: wie is nu werkelijk een goed mens? Wie bezit de goedheid die we vinden in God zelf, de goedheid die God en zijn kinderen typeert? Daarover gaat de rest van de toespraak, van Matteüs 5:20 tot 7:27.

Dallas Willard

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]