“Is de Bergrede relevant? Wat onmiddellijk opvalt is dat deze toespraak, hoe ze ook tot stand is gekomen, een wonderlijk mooi samenhangend geheel is.

De Bergrede tekent het gedrag uit dat Jezus verwacht van elk van zijn leerlingen, die zo burgers zijn van Gods koninkrijk. We zien die leerling zoals hij in zichzelf is, in zijn hart, zijn motieven en zijn gedachten, en ook zoals hij is in het verborgene met zijn Vader.

We zien hem ook in de arena van het publieke leven, in zijn relaties met zijn medemensen: hij toont genade, sticht vrede, wordt vervolgd, is zout, laat zijn licht schijnen, heeft lief en dient (zelfs zijn vijanden), en boven alles wijdt hij zichzelf toe aan de groei van het koninkrijk van God en aan gerechtigheid in de wereld.

John Stott

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]