“Wij moeten met dodelijke ernst antwoord geven op de Bergrede van Jezus. Want hier vinden we de uitbeelding van Gods alternatieve samenleving. Dit zijn de normen, de waarden en de prioriteiten van het koninkrijk van God.

Al te vaak heeft de kerk zich afgesloten voor deze uitdaging en is ze vervallen tot een burgerlijke en respectabel conformisme. In zulke tijden is de kerk bijna niet te onderscheiden van de wereld, heeft ze haar zoutende kracht verloren en is haar licht gedoofd en alle idealisten afgestoten. Want ze bewees niet dat ze Gods nieuwe samenleving was waarin je al kon proeven van de vreugde en de kracht van de tijd die komt.

Alleen wanneer de christelijke gemeenschap leeft volgens Christus’ manifest van de Bergrede zal de wereld tot God worden aangetrokken en God worden verheerlijkt. Dus als Jezus ons bij zich roept, is dat roept hij ons hiertoe. Want hij is de Heer van de tegencultuur.”

John Stott

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]