“De tekst van de Bergrede, ontstaan binnen de joodse traditie, vormt een hoogtepunt in de spirituele literatuur van alle tijden.

Hij inspireerde door de eeuwen heen mystici en theologen. Maar ook kunstenaars als Fra Angelico, schrijvers als Tolstoj, mensen uit niet-christelijke tradities zoals Gandhi, de geweldloze bevrijder van India, en humanisten zoals Erasmus. Deze noemde de Bergrede ‘de filosofie van Christus’ en beschouwde deze tekst als de kern van de Bijbel.

Hein Stufkens

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]