“De Waarheid is het eerste waarnaar wij moeten zoeken en Schoonheid en Goedheid zullen ons dan geschonken worden. Dat is wat Christus waarlijk in de Bergrede leerde. Jezus was, volgens mij, een groot kunstenaar, omdat Hij waarheid zag en weergaf.

Mahatma Gandhi

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]