Zonder twijfel is de Bergrede dusdanig geladen vanuit het komende Koninkrijk, dat in Christus op ons afkomt, dat Zijn onderwijzing een aanval op onze ‘gevallen staat’, ja op de gevallen staat van deze gehele oude bedeling betekent.

Als zodanig overtuigt zij van zonde. Maar het wonder van de Bergrede is nu juist, dat het gebod ons en onze wereld in deze gevallen staat bereikt als belofte van de mogelijkheden Gods, die ons nu in Christus zijn toegekeerd. Wij zullen ‘kinderen Gods genoemd worden’.

Op grond van wat wij doen? Ja, op grond van wat wij uit genade zullen mogen doen. Dat is de toon van de Bergrede en van de onderwijzing van Jezus, die wij hierin horen.”

J. de Graaf

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]