“In de Bergrede gaat het om het Koninkrijk der hemelen of het Koninkrijk Gods, dat telkens en telkens weer met name genoemd wordt.

De Bergrede begint met het Koninkrijk te beloven aan de armen, de treurenden, de reinen van hart, en wie er nog meer zalig worden gesproken. De van het geheel van het evangelie geïsoleerde Bergredeuitleg maakt ook van deze zaligsprekingen weer een lijst morele deugden, maar daar gaat het hier juist niet om. Het is het evangelie van het koninkrijk Gods, dat komt, onafhankelijk van onze morele inspanning, het evangelie van God, Die geeft, Die genade bewijst.”

J. de Graaf

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]