“De Bergrede is een klassieke plaats in de Bijbel waar we een beeld vinden van wat het betekent om als christen te leven in deze wereld. De Bergrede beantwoordt vragen als: Wat is nu precies het nieuwe leven? Waarin bestaat het opstandingsleven?

Jezus heeft de Bergrede meerdere keren gehouden. In Lukas 6 vinden we dezelfde rede, ook al zei hij daar niet zoveel als in Matteüs 5 tot 7. Het is fascinerend dat in beide gevallen er sprake is van een berg. Net zoals revolutionairen zich verbergen in de bergen, zo gaat ook Jezus naar de bergen toe: hij brengt een revolutie. Hij is subversief. Hij zegt: ‘Ik breng een nieuwe regering. Ik breng een nieuw koninkrijk, een nieuw koninkrijk dat het oude koninkrijk komt vervangen’.

Tim Keller

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]