“De bergrede is in eerste instantie, maar niet exclusief gericht tot de christengemeente. En uiteraard ook bestemd om binnen de gemeente gepraktiseerd te worden. In en aan die gemeente moet duidelijk worden (als in een goed ‘leesbare brief’), dát en hóe daardoor een ander soort samen-leven ontstaat dan er over het algemeen in ‘de wereld’ gezien wordt. Natuurlijk niet perfect – dat is ons niet gegeven. Maar wel als een telkens opnieuw gewaagde poging in de goede richting.

De bedoeling is niet dat het daarbij blijft. Deze regels van Jezus zijn van belang voor onze hele samenleving. Ook voor die van de volkeren onderling. Maar daarvan kun je alleen iets verwachten als er in kleinere kring iets van gezien wordt. Er is in dit opzicht een zekere gradatie, als met het effect van een steen in een vijver: in steeds wijdere kringen wordt de werking merkbaar.

Feitse Boerwinkel

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]