“Het hart van het onderwijs over van deugd vervuld, rechtschapen leven om gewone mensen te oprecht te leren groeien in heiligheid, is de Bergrede. En het hart van de Bergrede is de wet van de liefde – de ‘koninklijke wet’ – zoals Jakobus haar noemt. Niets beschrijft het leven in heiligheid beter of mooier.

Het woord liefde is zo compact, dat het uiteengezet en uitgesponnen moet worden, en dit is wat Jezus doet in zijn beroemde rede. Het deugdelijke leven dat in dit onderwijs weerspiegeld wordt, is meer geleid door de rijpheid van de liefde dan door de onrijpheid van wetticisme.

Richard Foster

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]