“Wie ernaar verlangt een heilig leven te leiden, spoor ik aan om diep vertrouwd te raken met de Bergrede. Het is een uitgebreid commentaar op de koninklijke wet van de liefde.

En het leven van Jezus zelf is weer een uitgebreid commentaar op de Bergrede.

Ik vind het heel ontroerend om te zien hoe Jezus zich onder de mensen begaf, de zieken genas, de blinden ziende maakte en het goede nieuws aan de onderdrukten bracht. Altijd gepast. Altijd bekwaam. Altijd trof Hij de juiste toon en sprak Hij het juiste woord.

Het is een wonder.

Richard Foster

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]