“De Bergrede is een beschrijving van een manier van leven van een volk, een volk van een nieuwe tijd die resulteert in het volgen van de man Jezus. Dat is wat het betekent om gezegend te zijn.

Uitgaande van onze gebruikelijke aannames denken we niet dat de nederigen van hart, de treurenden, de zachtmoedigen, de mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, de barmhartigen, de zuiveren van hart, de vredestichters en de mensen die vanwege de gerechtigheid worden vervolgd de ‘gelukkigen’ zijn. Maar dat Jezus juist zulke mensen als de ‘gelukkigen’ ziet, laat zien dat de getransformeerde wereld is begonnen met de proclamatie dat ‘het koninkrijk van God nabij is gekomen’.

Elk van de zaligsprekingen benoemt een gave, maar er wordt niet verondersteld dat iedereen die een volgeling van Jezus is elke gave bezit. Integendeel, de namen van de gaven in de zaligprijzingen suggereren dat de diversiteit van deze gaven aanwezig zal zijn binnen de gemeenschap van hen die de roepstem van Jezus tot discipelschap hebben gehoord. Leren om een discipel te zijn is leren waarom we afhankelijk zijn van de treurenden of de zachtmoedigen, ook al bezitten we de gave zelf misschien niet.

Stanley Hauerwas

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]