“Als God de wereld weer op orde wilde brengen – dat is wat de zaligprijzingen uit de bergrede duidelijk maken – stuurt hij geen tanks. Hij stuurt zachtmoedigen, gebrokenen, mensen die naar gerechtigheid hongeren, vredestichters, mensen die zuiver van hart zijn, enzovoort. In deze vreemde, duistere nieuwe wereld, hebben we grote behoefte aan nieuw licht.

Jezus van Nazareth bracht dat licht lange tijd geleden. De wereld en ook de kerk vonden het licht te verblindend. En we hebben ons best gedaan het licht te bedekken door druk te praten over onze persoonlijke spiritualiteit in het heden een een ‘hemelse’ verlossing in de toekomst.

Maar toen Jezus ons leerde bidden dat Gods koninkrijk zou komen, en dat zijn wil zou worden gedaan op aarde zoals in de hemel, meende hij dat werkelijk. Toen hij zei dat hij alle macht had ontvangen op aarde en in de hemel, meende hij ook dat.

We zijn nog maar nauwelijks begonnen om uit te zoeken hoe dit in de praktijk zou moeten uitwerken.

Tom Wright

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]